Arkiv | mars, 2014

Felles autoriteter og Uri’er: KulturNaturLOD – fagdag 19. mars 2014

Riksarkivet, Riksantikvaren og Kultur- og naturreise har tatt initiativ til prosjektet KulturNaturLOD. Målet med prosjektet er å få praktisk erfaring med sentrale sider ved RDF som datamodell og bruk av tilhørende teknologier som Owl og Sparql. Prosjektet gjennomføres som et åpent erfaringsprosjekt presentert gjennom fagdager, workshops mm. Prosjektet vil etablere et nært samarbeid med KulturIT […]

Continue Reading

Det blir ikke AR i KNappen – hvorfor?

Du har sikkert hørt om den før – og kanskje fra meg – men nå trekker jeg frem Gartners hype cycle igjen. Denne gangen dreier det som augmented reality. Først tilbake til start. Utvidet virkelighet (engelsk: augmented reality, nynorsk: auka røynd) er en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data, for […]

Continue Reading

Hjelp! Det finnes hundre android-telefoner! Hva gjør vi?

Med stadig flere forskjellige enheter som skal kommunisere med mange tjenester og systemer, og i tillegg hverandre, blir det komplekst å teste. Dette melder Frank Johnsen i Computerworld – Ja, det kan vi alt om! Det er både utviklerne i EVRY og prosjektgruppa i KNreise skjønt enige om. Vi valgte å lage en app som […]

Continue Reading

Pilot Telemark

I to år har vi i Telemark heldt fokus på å produsere innhald for Kultur- og naturreise i Bø og Sauherad. Saman med frivillige og lokale bygdetun og museum har vi gjort oss mange gode erfaringar om formidling og framgangsmåtar. No opnar vi oss for bygdene rundt oss, og har oppretta god kontakt med andre […]

Continue Reading

Pilot Gudbransdalsleden

Nasjonalt pilegrimssenter og prosjektet Kultur- og naturreise har innledet et samarbeid om å samle og formidle digitalt innhold knyttet til Gudbransdalsleden. Vi har en felles interesse i å få til en dugnad for å hente frem kjent og ukjent materiale om kultur, kulturminner og natur langs leden som kan formidles på nettet eller på mobilen. […]

Continue Reading

Seniorteknologi

Seniorgamer er en nasjonal satsing for å gi tilbud for seniorer i bibliotek basert på dataspill og moderne teknologier, samt relevant utlånstilbud. Seniorgamer skal også innføre dataspill på institusjoner for eldre som en integrert del av hverdagen der. Tilbudet spisses mot hjemmeboende i tidlig fase av demens. Du kan lese mer om prosjektet her: http://www.seniorgamer.no […]

Continue Reading

Workshop i digitale forteljingar 9.-10. april i Telemark

Målet med workshopen er å lage digitale forteljingar tilpassa mobil og nettbrettformat. Forteljingane blir lagt inn i databasen http://www.digitaltfortalt.no og blir slik slusa ut i Kultur- og naturreise appen. Workshopen er gratis og invitasjonen går ut til frivillige i Bø og Sauherad, samt til andre prosjektgrupper i Telemark som arbeider med digital formidling. Det vil […]

Continue Reading

Reinsdyra filmer og fotograferer seg selv.

Norsk institutt for naturforvaltning (NINA), Norsk Villreinsenter, Hardangerviddasentret og Miljøverndepartementet samarbeider om et prosjekt der man utstyrer villrein med kameraer. Det gir ikke bare unik kunnskap om hverdagslivet til villreinen. Innimellom kommer det noen nydlige stillbilder ut av det også. Foto Villreinen Bella/Olav Strand NINA. For ikke å snakke om filmsnutter:   På vinterens #hack4no […]

Continue Reading

PowerHack

Ukens hackathon er Powerhack i Trondheim som startet i dag og avsluttes i morgen. Arrangørene deltok ‪#‎hack4no‬ og plukket opp tips. Vi ønsker lykke til til arrangører og deltakere og gleder oss til å se hva som kommer ut av koblinger av strømdata, data fra arkivportalen, kartdata, Wikipedia, SNL mm. Arrangementsdata: Tidspunkt: Fredag 21. mars kl 1300 […]

Continue Reading

Åpne data: Valgresultater

Det som er så flott med åpne data gir mulighet til innsyn i hva som skjer og sette det inn i nye sammenhenger slik at man kan granske saker og ting på nye måter. Her skal jeg gi to eksempler på hva man kan gjøre med valgresultater. En av vinnerene for Hack for Sweden var Kvartlsregjeringen.se. […]

Continue Reading