Arkiv | Natur RSS feed for this archive

Moro med åpne data!

I dag, på Difis Digitaliseringskonferanse, skal det kåres hvilke to av de tre vinnerlagene fra #hack4no som får et reisestipend for å delta i den nordiske konkurransen, Slush i Finland senere i år. Bjørn Hjelle fra BioPin.it, ideen som fikk prisen for beste nytte, skriver her om hvordan det var å delta på #hack4no og å […]

Continue Reading

Digital namnevandring langs pilegrimsvegene

I 1993 starta arbeidet med å få ei samanhengande pilegrimslei frå Oslo til Trondheim. Målet var å ta i bruk historiske vegar og stimulere til friluftsaktivitetar der natur- og kulturopplevingar går i eitt. Pilegrimsleden vart offisielt opna i 1997. I 2010 var over 2000 kilometer pilegrimsveg merka og rydda. Det er oppretta seks regionale pilegrimssentra, […]

Continue Reading

På digital skattejakt i Gea Norvegica Geopark

Formidling av naturfag er først og fremst gøy. Men det er også utfordrende. I Gea Norvegica Geopark formidler vi natur og kultur med utgangspunkt i fagfeltet geologi, altså jorden vår. Det vi står og går på og det som har formet og ikke minst fortsatt former landskapet. Geologi handler selvsagt om mineraler og bergarter, men […]

Continue Reading

Fine, små filmdrypp fra Dovre

  Vi i prosjektet Kultur- og naturreise har fått produsert 20 filmsnutter fra Dovreregionen i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO) og Pilegrimssenteret Dovrefjell. Om du er interessert i dyreliv, natur, utsikt eller kulturhistorie, så finner du noen gullkorn her. Arbeidet begynte med en idé om å følge Arne Johs Mortensen og Espen Rusten fra SNO […]

Continue Reading

#hack4no | Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Hovedoppgaven er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Per jan 2014 formidler Artsdatabanken blant annet over 16 mill. stedfesta observasjoner om 28.500 arter (planter, dyr, osv.) i Norge Lenke til datasett Artskart (brukergrensesnitt)   Artskart mobilbasert grensesnitt API dokumentasjon Artskart 2 Web […]

Continue Reading

#hack4no | Naturbase

Naturbase gir deg kartfesta informasjon om verneområde, naturmangfald og friluftsliv. Formålet med naturbase er å gi avgjerdsstøtte til miljøforvalting i stat og fylke, til kommuneplanlegging og til anna arealforvalting. Naturbase inneheld den offisielle oversikta over verneområde, statleg sikra friluftslivsområde og kartlagde område med utvalde naturtypar og økologiske funksjonsområde for prioriterte artar. Naturbase viser data frå […]

Continue Reading

Hva skjuler seg langs Rallarvegen?

I dag er de første 35 av i alt ca 100 fortellinger om kultur, natur og historie knyttet til Rallarvegen publisert på Digitalt fortalt. Alle fortellingene skal også presenteres i en app som skal være klar for i første halvdel av juli. Her er det duket for en sommeraktivitet som kombinerer fysisk utfoldelse, naturopplevelse og […]

Continue Reading

Digitale formidlingspostar i Danmark

Ei praktisk utfordring med digital formidling er «roaming». Altså at utanlandske turistar må nytte seg av mobilenettverk her i Noreg. Dette kan i visse tilfeller verte dyrt. I Danmark har Lars Steen Hansen laga og satt opp digitale formidlingspostar med bluetoot-sendarar. Lars Steen Hansen har tilsaman satt opp 20 postar for «VisitDenmark». Alle vert drevne […]

Continue Reading

Avspark ved Akerselva

Prosjektet hadde avspark med to statsråder og mange andre inviterte gjester på klubben Blå 1. september. Etter presentasjonen inne, vandret vi langs Akerselva mens vi demonstrerte innhold fra de samarbeidende institusjonene, presentert gjennom Augmented Reality, QR-koder og interaktive kart. I forbindelse med avsparket produserte vi en film som skulle demonstrere noen av mulighetene med Kultur- […]

Continue Reading

Det tekniske – i all enkelhet!

Kultur- og naturreise handler om å gjøre informasjon om natur og kulturarv på mobile «dingser» som smarttelefoner, nettbrett og GPSer. Under byvandringen langs Akerselva torsdag 1. september vil vi demonstrere to ulike teknologier som lar deg få tilgang til informasjon knyttet til bestemte steder og objekter i terrenget. «Utvidet virkelighet» (Augmented Reality) Hold mobiltelefonen opp […]

Continue Reading