Å sikta mot stjernene – Lenka og opne data i nordisk perspektiv (Nordlod)

Konferanse 23. og 24. oktober 2014.
Thon Hotel Oslo Airport, på Gardermoen.
#nordlod
Påmelding, trykk her!

Tilskiparar:

Digisam (Sverige), Riksantikvaren (Norge), Riksarkivet (Norge), Kulturrådet (Norge) Kultur – og naturreise (prosjekt
Norge).

Program torsdag 23. oktober

Utskriftsvennlig versjon av programmet

Velkommen ved riksarkivar Inga Bolstad

From Linked Data and Open Data to Linked Open Government Data. Søren Auer

In this talk Søren will discuss challenges and approaches for the life-cycle of Linked Data on the Web as well as their application to Open Government Data. He will present the vision how the Linked Data paradigm can be employed to evolve the intranets of large organisations – be it enterprises, research organisations or governmental and public administrations – into networks of internal data and knowledge. In particular for enterprises data integration is still a key challenge.
http://lod2.eu/Welcome.html

Lenka data frå offentleg sektor. Steinar Skagemo og Pia Jøsendal, Difi.

Data frå offentleg sektor er på mange vis ein unytta ressurs. Både i Norge og i mange andre land er det stort fokus på dette. Opne data og lenka opne data er sentrale tema. (LOD = lenka opne data). Difi er pådrivar for å gjennomføra vedtekne planar for digitalisering av offentleg sektor i Norge. Opne data, felles standardar og gjenbruk av data er sentrale stikkord. Presentasjonen gir eit oversiktsbilete over LOD-prosjekt i offentleg sektor i Norge og kva rolle Difi har i dette arbeidet.
www.difi.no
www.data.norge.no

Technology won’t save us, people will. v/Erik Borälv, Vinnova

Digitalization is transforming every aspect of the way we live and work. The information economy is one key factor for our competitiveness and our whole economy. Yet, we know and believe that technology won’t save us, people will. Digital innovations brings massive opportunities, but only if we know how to make it happen.
http://www.oppnadata.se/
http://www.vinnova.se/sv/

The Europeana Strategy and Linked Open Data, David Haskiya, Europeana

Europeana’s strategy for 2015-2020 and the thinking behind it will be presented. David will then go more in-depth into Europeana’s plans for the design and development of Europeana’s technical platform with a particular focus on the role of linked open data (LOD) in realizing the objectives set in the strategy. Finally, David will provide some forecasts on how Europeana’s increased usage of linked data will and can impact their technical services and their users.
Http://strategy2020.europeana.eu/

Persistent identifiers for instances of geographic feature types – URI pattern. v/Morten Borrebæk, Kartverket

The Norwegian Geodata act (which is an implementation of the European INSPIRE directive) requires unique and persistent identifiers for instances of several geographic featjure types, like addresses, administrative units, etc. This presentation deals with URI’s (http) as persistent identifiers, and describes a pattern for such URI’s.
www.kartverket.no

Opne data om musea sine samlingar (SARA). Henrik Jarl Hansen og Kristine Hoff Meyer, Kulturstyrelsen, Danmark

Projekt SARA har som mål å utvikla ein infrastruktur for ein nasjonal museumsdatabase med tilhøyrande applikasjonar til samlingsregistrering, magasinstyring og digital asset management. Alle data om samlingane i dei statsstøtta, kunsthistoriske og kulturhistoriske musea i Danmark skal samlast i den nasjonale databasen. Kulturstyrelsen tenkjer seg å gjera data frå den felles basen tilgjengeleg som Linked Open Data. Henrik og Kristine vil presentera løysinga og orientera om planar framover. Løysinga skal vera ferdig i 2016.
http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/museer/museernes-arbejdsopgaver/registrering/projekt-faelles-museums-it/

The Finna search service. By Erkki Tolonen Finna and Ere Maijala

The Finna information search service brings together the collections of Finnish archives, libraries and museums. New content is continuously added to the service, which can also be used to browse and read from thousands of electronic resources.
Erkki Tolonen will present the Finna search service and some ideas of future plans concerning linked ontology in ingested metadata and what are the problems in that perspective.
https://www.finna.fi/

Digital Semantic Cultural Heritage Authorities. v/ Erik Isaksson och Fredrik Enoksson, KTH.

The Digital Semantic Cultural Heritage Authorities project included an inventory performed during 2013 of the archives of 24 Cultural Heritage institutions with respect to what kind of potentially linkable information they might have in their archives. Within many institutions there is information that serves as the basis for authority files. The purpose of the project was to inventory, process and transfer such materials to RDF format, and to make them available as Linked Open Data so that they could be linked to other open resources and become useful in a broader context

The Nobel Prize as Linked Data v/Matthias Palmer og Hannes Ebner, Metasolutions.

The Nobel Prize Linked Data dataset contains the authoritative information about Nobel prices and Nobel Laureates since 1901. The project specifies new classes and properties that have been defined as well as which classes and properties that has been reused from existing vocabularies.
http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelmedia/nobelprize_org/developer/manual-linkeddata/terms.html

An RDF based architecture for continuous delivery and search of archive content v/Graham Moore. Bouvet.

Improving the efficiency, accuracy and timeliness of submitting archive content is an important goal for the organisations that both receive and submit archive content. Connected to this is the general requirement for being able to effectively search and find content that has been archived. This talk presents an RDF based architecture that seamlessly addresses these two key areas.

KulturNav i praksis,v/ Ulf Bodin. KulturIT.

KulturNav er ein nettstad for å skapa, forvalta og distribuera felles open terminologi og autoritetar. Fokus er behova i museum og kulturarvsinstitusjonar. KulturNav gjer det mogeleg å skapa og forvalta felles lister over omgrep, personar, organisasjonar, stader og hendingar. Listene er tilgjengelege som Lenka Opne Data. (LOD).

www.kulturnav.no

Linked Data Finland: A 7-star Model and Platform for Publishing and Re-using Linked Datasets. v/Eero Hyvönen

This presentation introduces the «Linked Data Finland» platform LDF.fi, a prototype of a national level Linked Data publication service. This portal extends the famous 5-star Linked Data model of Tim Berners-Lee, with the sixth star for providing the dataset with a schema that explains the dataset, and the seventh star for validating the data against the schema. LDF.fi also automates data publishing and provides various data curation tools. The first prototype of the platform is available on the web as a service, hosting tens of datasets and supporting several application demonstrators.
http://www.ldf.fi/

Læreplanar som Lenka Opne Data.v/Are Mjølsnes. Utdanningsdirektoratet.

Grep, den nasjonale databasen for fag, læreplanar og opplæringstilbod i grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, er snart tilgjengeleg som lenka opne data og med god integrering med ulike læringsressursar.

Siri Slettvåg, Avinet, teknisk partnar.

Kartfestingsverktøy, Siri Slettvåg, Avinet, teknisk partnar.

Kartfesting eller geotagging opnar for mange nye måtar å dela data på. LoCloud-prosjektet har utvikla verktøy for

geotagging.

Deichman + RDF = Sant – Hvorfor semantiske data i biblioteket? v/Anne-Lena Westrum

Deichmanske bibliotek har eksperimentert med RDF og Linked data dei
seinare åra. Her får me vita meir om kva som var utgangspunktet, kva dei har gjort og kvifor dei har gjort det. Det blir og eit par smakebiter som viser døme på kva dei får til når dei har tilgang til data i eit ope format.

Lenka opne data – vegen til ei fremtidsretta kulturminneforvaltning v Anders Olsson

Riksantikvaren har under namnet «Kulturminneportalen» gått i gang med å etablera ei felles plattform for lenka (opne) kulturminnedata. Visjonen er at ein LOD-integrasjon, av både interne og eksterne «kunnskapssiloer», skal leia fram til nye måtar å bruka, dela og gjenbruka informasjon på, i tillegg til å vera med på å leggja grunnlaget for nye tenestetilbod og andre måtar å utføra forvaltningsoppgåver på. Målet er meir effektiv og moderne kulturminneforvaltning med relevans for samfunnet.

ORIGO – NRKs store satsing på produksjon, metadata og arkiv. v/Robert Engels. Bouvet.

Hausten 2014 har NRK sett i gang med ORIGO- prosjektet som er ei stor satsing av NRK for å erstatta dagens produksjonssystem. Metadata og semantikk er integrert med heile arbeidsflyten for produksjon av program, dokumentarar, film, nyhendeklipp osv for nett, radio og TV.

Norvegiana – Kulturrådet sin strategi for arbeidet med opne kulturdata. v/ Lars Rogstad

Norvegiana er eit verktøy for å gjera kulturarvsinformasjon lettare tilgjengeleg som opne data. Norvegiana er eit «ope basseng» med kulturdata fra arkiv, museum og andre kulturinstitusjonar; frå i alt ca 300 organisasjonar. Norvegiana inneheld 6,3 mill postar totalt; og 1,7 mill bilete, 16.000 lydklipp og 1.200 videoar.

Data fra Norvegiana er tilgjengeleg via eit ope søke-API, og ei enkel nettside – http://www.norvegiana.no. Norvegiana kjem med ny versjon, med bl.a. data som RDF og tilgang via Sparql endpoint hausten 2014.
www.norvegiana.no
kulturognaturreise.no

Folketeljinga 1910 for Norge som LOD. v/Håvard Lundberg.

Riksarkivet i Norge har gjort folketeljinga i 1910 tilgjengeleg som opne data gjennom data.norge.no. Det er og gjennomført ei maskinell kartfesting av dei ca 350.000 bustadane som er registrerte i teljinga. Håvard Lundberg har arbeid vidare med data og laga ein RDF-modell og konvertert teljinga til RDF. Teljinga er landsdekkande og personar i teljinga vil ofte dukka opp i mange andre kjelder. Korleis kan teljinga vera eit sentralt verktøy for å knyta saman relaterte data?

KulturnaturLOD – Sandkasseprosjekt for læring og strategitenking. v/Riksarkivet, Riksantikvaren, Kulturrådet og Kultur-og naturreise.

I første halvår 2014 gjennomførde desse partnarane ei rekkje fagdagar om RDF som datamodell, om URI-ar, autoritetar og om tenestebygging og muligheiter. Sandkasseprosjektet har og sett nærare på ulike datasett, muligheiter for integrering, datakvalitet og kva som må på plass i ein meir langsiktig strategi for å nytta RDF og lenka opne data (LOD). Prosjektet over med folketeljinga frå 1910 er ein del av dette arbeidet. Kva er erfaringane og korleis kan dei nyttast vidare?

Kultur- og natur LOD-sandkasse

Verktøy for å arbeida med RDF og LOD. Joachim Fugleberg, RiksarkivetGjennomgang av Open Refine og korleis det er nytta i KulturnaturLOD – Sandkasseprosjektet.

Deploying National Ontology Services: From ONKI to Finto. v/ Eero Hyvönen.

The ONKI Ontology Library Service have been used in Finland since 2008 as a Living Laboratory of the national Semantic Web ontology project FinnONTO (2003-2012).
The FinnONTO project also developed the notion of creating and maintaining a national Linked Open Ontology Cloud KOKO that covers different domains, archives, museums, and libraries. In 2013, the Ministry of Education and Culture, and the Ministry of Finance, decided to finance the deployment of ONKI and its key KOKO ontologies into a sustainable free national service renamed Finto. Finto was created and is maintained by the National Library of Finland based on the ONKI technology. The new service was opened in public in January 2014, and the API services of ONKI were redirected to Finto in June. This talk summarizes the story behind ONKI and Finto, including examples of using ONKI and its ontologies in various applications.
FinnONTO project
ONKI
Finto

Kva planar har Norge for opne data? Thomas Nortvedt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kategorier: Fagdag, Lenka data, Linked Open Data, LOD

Abonner

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Trackbacks/Pingbacks

  1. De nye encyklopedistene – NordLod2014 | SAMDOK / Samla samfunnsdokumentasjon - 27. oktober 2014

    […] Sist uke gikk en av årets mest spennende konferanser av stabelen: Å sikta mot stjernene – lenka og opne data i et nordisk perspektiv (NordLod). […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s