Arkiv | januar, 2016

Prosjektet er avsluttet

Kultur- og naturreise-prosjektet ble avsluttet som planlagt 31. desember 2015. Erfaringer og prosjektresultater ble oppsummert og dokumentert på nettstedet knreise.org (død lenke). Dette nettstedet er dessverre ikke lenger aktivt. Kontakt Kulturrådet for mer informasjon. (sept. 2019) Arbeidet og intensjonene fra KNreise-prosjektet er også videreført i etatssamarbeidet K-lab.  

Continue Reading