Author Archives | Sindre Flø

Testing av LoCloud i Bø

Dette er en serie på tre blogginnlegg om LoCloud og KNreise. De forrige innleggene er skrevt av Silvia Alfreider i Riksarkivet og har tittel: «LoCloud samarbeider med Kultur- og naturreise» og Siri Slettvåg, Avinet: «Kartfesting – manuell og automatisk geokoding» Saman med Bø Museum har vi satt oss ned 2-3 dagar for å teste LoCloud-løysinga […]

Continue Reading

Julegave fra Telemarkspiloten

Lite å finne på før jul? Kanskje? Ta ein titt på dette digitale kartet og leit mellom kulturminner og lokalhistorie. Arbeidet er gjort i samarbeid mellom kommunane, frivillige og oss i Kultur- og naturreise. I tre år har vi i Telemark heldt fokus på å produsere innhald . Saman med frivillige og lokale bygdetun og museum […]

Continue Reading

Filmdrypp frå Telemark

I Telemarkpiloten har vi i år gjort nokre forsøk på å dokumentere viktige hendingar og kunnskapar. Vi hadde rett og slett behov for å lære litt meir om det å lage film. Til dette har vi leigd inn Inkiri Abarhamson, frå Humoragenten og Trygda Medieverksted, og Kyle O`Donoghue frå Four Corners Media.  Forfattarar betraktar Bø frå […]

Continue Reading

Workshop Vest-Telemark 14.-15. november

Har du ei god forteljing å dele frå Vest-Telemark? Ei lokal historie du veit om, ein plass i nærområdet du har ein spesiell relasjon til, ein unik person du vil fortelje om? Tenk om du kunne gjere det som ein «digital story» som kan visast på nettbrett og mobil? Vest-Telemark Museum og prosjektet Kultur- og […]

Continue Reading

Drømmemila er med på testing av KNappen

I samband med utvidinga i Bø og Sauherad piloten til Telemarkpiloten, har Drømmemila prosjektet i Ulefoss vore den største samarbeidspartnaren. Drømmemila er eit samarbeid mellom fleire aktørar om utvikling og synleggjering av Ulefoss sine største attraksjonar:  Telemarkskanalen, Ulefoss Hovudgård, Holla kyrkjeruiner, Romnes middelalderkirke, Øvre Verket Håndtverkstun, Ulefos Jernverk og Fensfeltet. Prosjektet har hatt digital formidling […]

Continue Reading

Pilot Telemark

I to år har vi i Telemark heldt fokus på å produsere innhald for Kultur- og naturreise i Bø og Sauherad. Saman med frivillige og lokale bygdetun og museum har vi gjort oss mange gode erfaringar om formidling og framgangsmåtar. No opnar vi oss for bygdene rundt oss, og har oppretta god kontakt med andre […]

Continue Reading

Workshop i digitale forteljingar 9.-10. april i Telemark

Målet med workshopen er å lage digitale forteljingar tilpassa mobil og nettbrettformat. Forteljingane blir lagt inn i databasen http://www.digitaltfortalt.no og blir slik slusa ut i Kultur- og naturreise appen. Workshopen er gratis og invitasjonen går ut til frivillige i Bø og Sauherad, samt til andre prosjektgrupper i Telemark som arbeider med digital formidling. Det vil […]

Continue Reading

Refleksjonar om digitale forteljingar i Bø og Sauherad

Det manglar ikkje på engasjement, motivasjon, vilje til deltaking, lokalhistorisk kunnskap og formidlingsglede i Sauherad og Bø! Men tid.. Det tek tid å setje seg inn i kva ei digital forteljing er og korleis denne kan lagast. Det kan gjerast enkelt og det kan gjerast komplisert. Alt frå tekst på 100-200 ord med eit illustrasjonsfoto, […]

Continue Reading

Lydstudioarbeid i Sauherad og Bø piloten

Denne veka er det full gang i innspilling av digitale forteljingar i Bø og Sauherad. Det er ei stor glede å kunne ta i bruk heilt nytt lydstudio her i Bø. Musikkskulen i Bø har lagt ned mykje arbeid i vinter for å få dette klart. Lydmannen vår Jon Rørmark melder om små utfordringar og […]

Continue Reading

Ny Workshop i Bø og Sauherad

Kunne du tenkje deg å bidra med informasjon til Kultur- og naturreise appen som er under utvikling? Om du har interesse for lokalhistorie eller plantar og dyr, glad i å fotografere, skrive og dele din kunnskap med andre vil vi gjerne ha kontakt med deg. Du er velkommen til gratis workshop i å lage digitale […]

Continue Reading