Arkiv | Dovre RSS feed for this archive

Demonstratorarbeidet er i gang

Det tidligere annonserte arbeidet med å få utviklet et antall kartbaserte demonstratorer i samarbeid med Norkart er nå i gang. Arbeidet er ennå i en tidlig fase med fokus på grunnleggende problemstillinger og utvikling av tekniske grunnkomponenter, men for de som måtte være interessert og litt teknisk anlagt så er det allerede mulig å følge […]

Continue Reading
En gruppe mennesker på vei inn i Nidarosdomen

Aktiviteter i Gudbrandsdalsleden

Kultur- og naturreise vil holde følgende workshoper/fagdager: September 2014, Lillehammer: Workshop i digitale fortellinger (Digitalt fortalt) og Kulturminnseøk Tirsdag 14. oktober 2014, Oslo: Samling for mobilformidlingsprosjekter Tirsdag 9. desember, Oslo: Fagdag om testing av KNappen og andre mobilapplikasjoner Januar 2015: Workshop i digitale fortellinger (Digitalt fortalt) og Kulturminnseøk, Vi ser også på muligheten for kurs […]

Continue Reading

Dovre-piloten, noen refleksjoner og rapport fra Berit Fiksdahl

Dovre var med helt fra den formelle oppstarten i prosjektet, med pressestunt i Oslo sentrum med fokus på Akerselva-piloten, høsten 2011. Seinere har vi fått delta i flere opplegg opp mot planlegging, utvikling og utprøving av opplegg og konsept sammen med de fire direktoratene og de andre pilotene (Akerselva og Bø/Sauherad). Et inspirerende, lærerikt og spennende opplegg […]

Continue Reading

Fine, små filmdrypp fra Dovre

  Vi i prosjektet Kultur- og naturreise har fått produsert 20 filmsnutter fra Dovreregionen i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO) og Pilegrimssenteret Dovrefjell. Om du er interessert i dyreliv, natur, utsikt eller kulturhistorie, så finner du noen gullkorn her. Arbeidet begynte med en idé om å følge Arne Johs Mortensen og Espen Rusten fra SNO […]

Continue Reading

#hack4no | Akse horisont

Vi vil utforske forhold mellom menneske og natur, med utgangspunkt i stedet Dovre i Norge. Der bor en villreinstamme som er den eldste i Europa, men stammen trues av ulike menneskelige inngrep. E6, jernbane og stor turistferdsel, spesielt med utbyggingen av Snøheimvegen, påvirker villreinens bevegelsesmønster. Forskningsprosjektet Horisont Snøhetta (som pågikk 2008-2012) ble oppretta med overordna […]

Continue Reading

Kartfest!

Har dere åpnet mange champagneflasker inne hos dere? Inne på rådssalen i Kulturrådet har vi hatt det vi kaller kartfest. Kartfesten har vært en felles workshop for alle tre pilotene for å kartfeste foto og kunst i Digitalt museum. Hver pilot fikk 10 ballonger og for hver femte ballong ble det stukket hull på en. Kart […]

Continue Reading

Prosjektets digitale fortellinger på kart

Nå som Digitalt fortalt er lagt om, som Anders Olsson i Kulturrådet skrev om, tenkte jeg at det var på tide med en ny og mer visuell fremstilling av arbeidet som er gjort i pilotene. I prosjektet så tagger vi alle fortellinger med KNreise og det er totalt 221 fortellinger som er produsert. I Akerselva-piloten så […]

Continue Reading
Workshopdeltakere på Dovre januar 2013 skriver iherdig i innspurten den første dagen.

Workshop på Dovre med gode diskusjoner

Siri og jeg tok toget opp til Dombås for en to-dagers workshop i Digitale fortellinger. Allerede på toget møtte vi flere kjente som skulle på kurs. Engasjerte som de er her oppe på Dovre så begynte debatten å gå. Debatten fortsatte med  13 iherdige fortellere i dagene på workshopen: Hva er egentlig poenget med Digitalt fortalt? […]

Continue Reading

Den internasjonale frivillighetsdagen!

En frivillig regnes som en amatør! Amatør brukes ganske så ofte negativt, men den byllen kan vi ta hull på med en gang. Da jeg jobbet med frivllige og amatører i Bergen (og i forhold til Bergens amatørkulturplan) definerte vi amatører slik: Det som skiller en amatør fra en profesjonell fra en amatør er at […]

Continue Reading
Workshop på Dovre, troppene er samlet rundt bordet

Workshopmaraton: 3 piloter, 9 kursrunder, 55 mennesker, 90 fortellinger

Den siste måneden så har det vært fullt fokus på workshops i digitale fortellinger i prosjektet og jeg tenkte det var på sin plass med litt skryt. Først og fremst til alle 55 som har skrevet fortellinger, funnet frem bilder og kartfestet i Digitalt fortalt. Kjempe innstats og bra jobba! En stor takk må også Berit Fiksdahl, […]

Continue Reading