Arkiv | Kulturminnesøk RSS feed for this archive

Testing av KNappen med kolleger på Grünerløkka

KNappen er under testing, og tiden var kommet for å la våre egne kolleger i direktoratene teste. Barn kan være nådeløse hvis noe ikke faller i smak, men våre egne fagfolk kan også være klare i talen.  Hva ble deres dom over KNAppen? Etter en kort intro om prosjektet ble kollegene fra Riksantikvaren, Kulturrådet og […]

Continue Reading

Workshop Gudbrandsdalsleden 23. – 24. september 2014

Nasjonalt pilegrimssenter og prosjektet Kultur- og naturreise har innledet et samarbeid om å samle og formidle digitalt innhold knyttet til Gudbransdalsleden. Vi har en felles interesse i å få til en dugnad for å hente frem kjent og ukjent materiale om kultur, kulturminner og natur langs leden som kan formidles på nettet eller på mobilen. […]

Continue Reading

Hvordan ta i bruk Kultur- og naturreise?

Hvordan kan pilegrimsledene, museer, arkiv foreninger, kommunen/fylket/regionens satsning på mobile vandreruter, med flere gjøre nytte av Kultur- og naturreise? Dette innlegget er skrevet som en oppfølging av oppstartsamling for arbeidet med digitalt innhold langs Gudbrandsdalsleden. Det er en hovedsatsning i Kultur- og naturreise i 2014-15 hvor vi samarbeider med Nasjonalt Pilegrimssenter. Innlegget bygger også på […]

Continue Reading
kartutsnitt med poier

#hack4no | Kulturminnedata

Resultatet av prosjektet er et nytt API som bruker data fra kultuminnesøk-APIet og MUSIT-APIet. Det nye datasettet er en sammenslåing av APIene ved hjelp av LokalitetID, som er en felles nøkkel i de to datasettene. Formålet med prosjektet er å tilgjengeliggjøre gjenstandsdata fra MUSIT sammen med arkeologiske kulturminner fra Riksantikvaren. Dataene er ment å vise […]

Continue Reading

#hack4no | Troda – mer enn bare en naturopplevelse…

Troda er et orienteringsspill med GPS. Oppdraget (en Troda) er å finne kulturminner, unike naturtyper, bestige fjelltopper, DNT hytter eller en kafé. Hvem finner flest steder? Lag din egen Troda ved å legge inn utvalgte koordinater og inviter deltakere. Kanskje noen andre i ditt nærmiljø allerede har laget en Troda du kan utforske? Troda er […]

Continue Reading

#hack4no | Og at det er en nyttig ting kan ingen komme fra

Dette korte blogginnlegg fra Riksantikvaren presenterer en del ideer og innspill til mulige «caser» i forkant av #hack4no-evenementet fredag 7. og lørdag 8. februar 2014. Alle er tatt frem og diskutert internt her hos oss i RA og kan altså bære preg av å være altfor «navlebeskuende» eller fagspesifikke. Men slik er det nå med […]

Continue Reading

#hack4no | Kulturminnesøk

Kulturminnesøk har siden desember 2009 gitt oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i Norge, basert på informasjon i Askeladden. Her finner du alt fra gravhauger og fangstgroper til kirker og bensinstasjoner. Over 140.000 stedfestede kulturminner, med eventuelle bilder, beskrivende tekster og lenker. Publikum kan også bidra med informasjon i form av kommentarer, bilder, video og lenker, […]

Continue Reading

Visualisering av KNreise

I prosjektet holder vi mange foredrag, både internt hos de fem direktoratatene, tre departementer, tre fylker og fire kommuner, x-antall museer osv, men også eksternt hos potensielle samarbeidspartnere, på kurs og på konferanser m.m. KNreise er et komplekst prosjekt og ved sist gjennomtelling i fjor var vi ca 80 instutisjoner og 200 personer med på […]

Continue Reading

Være med?

Kanskje du allerede er med? Kultur- og naturreise jobber med en rekke offentlig datasett eller databaser og innhold her som er kartfestet. Det vil si at hvis du allerede bidrar inn i de databasene som vi jobber med så gjelder det bare å sørge for at de enkelte poster er kartfestet og så strømmer dataene […]

Continue Reading

Datakilder og Norvegiana API

Kultur- og naturreise opererer med en nasjonal infrastruktur på dataflyt. Prosjektet har som fokus å ikke bygge opp noen egne løsninger, men ta i bruk eksisterende løsninger. Vi jobber mot webservicen Norvegiana i våre løsninger, men henter også data fra andre steder. Datakilder i prosjektet Digitalt fortalt Digitalt fortalt ble lansert 3. februar 2009 som […]

Continue Reading