Arkiv | august, 2014

SAMDOK-konferansen 2014

SAMDOK-konferansen 2014 avholdes 15. – 16. oktober på Thon Hotel Oslo Airport, på Gardermoen. Årets tema er “Samarbeid for samla samfunnsdokumentasjon” Privatarkivkonferansen 2014 inngår som del av konferansen. Privatarkivkonferansen er et samarbeid mellom Riksarkivaren, Norsk kulturråd og LLP (Landslaget for lokal- og privatarkiv). Onsdag 15. oktober vil første del av dagen være viet overordnede temaer. […]

Continue Reading

Ignorert og fantastisk

Her er noen tanker om trådløs info til mobilen:  Da vi i våres installerte trådløs info langs en sti i Uppsala syntes folk at det var «Helt fantastisk!» Det var den vanligste kommentaren. Ved et tilfelle stoppet et eldre par på sykkel opp, de var veldig nysgjerrige men hadde ingen smartphone. Jeg gav dem en adresse […]

Continue Reading

Høringssvarene til Gjennomgangen av Norsk kulturråd ligger ute

KNreise leverte innspill til punkt 18: Oppsummert så viser erfaringene fra Kultur- og naturreiseprosjektet at det på feltet digital utvikling og tilgjengeliggjøring er et stort behov for:  kompetanseheving  samordning (standarder, lisensiering, felles infrastruktur, autoriteter etc.)  effektivisering  handling (igangsetter, katalysator, nettverksbygger, initiativtaker, formidler) Kultur- og naturreise slutter seg til rapportens anbefaling i […]

Continue Reading

Workshop Gudbrandsdalsleden 23. – 24. september 2014

Nasjonalt pilegrimssenter og prosjektet Kultur- og naturreise har innledet et samarbeid om å samle og formidle digitalt innhold knyttet til Gudbransdalsleden. Vi har en felles interesse i å få til en dugnad for å hente frem kjent og ukjent materiale om kultur, kulturminner og natur langs leden som kan formidles på nettet eller på mobilen. […]

Continue Reading

Tekniske problemer.. Hjelp! Vi skal brukerteste

Første uke med brukertesting er over og selvom vi er veldig fornøyde så har ikke alt gått helt smertefritt. Vi har hele tiden spøkt litt med at alt som kan gå galt, går galt. Troll i ord? Krise 1 Dagen før vi begynner å teste begynner KNappen å fuske. Og nå som vi skal i […]

Continue Reading

Drømmemila er med på testing av KNappen

I samband med utvidinga i Bø og Sauherad piloten til Telemarkpiloten, har Drømmemila prosjektet i Ulefoss vore den største samarbeidspartnaren. Drømmemila er eit samarbeid mellom fleire aktørar om utvikling og synleggjering av Ulefoss sine største attraksjonar:  Telemarkskanalen, Ulefoss Hovudgård, Holla kyrkjeruiner, Romnes middelalderkirke, Øvre Verket Håndtverkstun, Ulefos Jernverk og Fensfeltet. Prosjektet har hatt digital formidling […]

Continue Reading

Brukertesting 1: film på tur med barnehagebarn

Om det var barnehagebarna eller vi som jobber med Kultur- og naturreise som var mest spente denne dagen, er usikkert. Barna visste lite om hva de skulle være med på, mens vi var litt nervøse for hva de ville synes om innholdet i KNappen. For barn kan være nådeløse i sine tilbakemeldinger. Synes de noe […]

Continue Reading

KNappen 2.0

Sommeren er helt klart over og vi går i gang med KNappen 2.0 samtidig som vi brukertester 1.0. Her er våre tanker så langt. Planen for versjon 2 av KNappen er basert på en justert produktstrategi, prosjektgruppa sine egne erfaringer med første versjon, tilbakemeldinger fra testbrukere og stadig mer etablerte konvensjoner for tilsvarende kartbaserte tjenester. […]

Continue Reading

Høringssvar til Gjennomgang av Norsk kulturråd

En utredningsgruppe har gjennomgått Norsk kulturråds arbeidsform og organisering. Utredningsgruppen skal levere sin rapport 1. juni i år. Du kan lese mer om utredningsarbeidet og selve rapporten her. Kultur- og naturreise har skrevet et høringssvar til rapporten. Her kommer høringssvaret også som et blogginnlegg. Høringssvaret er sendt etter overensstemmelse med styret i KNreise. Høringssvar til Gjennomgang av […]

Continue Reading

Fagdag om historiske geodatabaser og kart i Riksarkivet 29. august 2014

Oppdatering 23. september 2014: Powerpointpresentasjoner og videoopptak av hvert foredrag på fagdagen er nå lagt ut på denne dokumentasjonssiden på Arkivverkets web: http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Fagdager-seminarer/Geodatabaser . Oppfølgingsplan for arbeidet med de historiske geodatabasene, med fokus på bruk, vil bli publisert her senere. Følg dagen på Twitter under #histkart Kåre Bævre har i flere år arbeidet med å bygge […]

Continue Reading