Om prosjektet

Kultur og naturreise – et tverretatlig innovasjonsprosjekt

Kultur- og naturreise var et nasjonalt løft for å øke tilgangen til offentlig informasjon og lokal kunnskap om kultur og natur. Utrustet med en smarttelefon skal alle få tilgang til aktuelle fakta og fortellinger om natur og kultur på stedet der de er. Dette tverretatlige samarbeidet under Kommunal- og moderinseringsdepartementet, klima- og miljødepartementet og Kulturdepartementet legger til rette for at innhold i fagdatabaser åpnes opp og gjøres tilgjengelig. Innholdet kan tas i bruk og videreutvikles av andre til nye tjenester; av nærings- og reiseliv, i friluftsliv og undervisning. Målet er å øke kunnskap om og skape engasjement for kulturminner og naturverdier.

Fra 2012 til 2015

Prosjektet var et samarbeid mellom  Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet. Prosjektet ble avsluttet som planlagt i 2015.

Riksarkivet gikk inn i prosjektet i 2014. Miljødirektoratet deltok 2012-2014.
I 2012 og 2013 ble det fokusert på tre geografiske pilotområder; Akerselva , Bø/Sauherad og Dovre. I 2014 ble pilotområdene utvidet til hele Telemark og Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. Tjenestene, dataene og den digitale infrastrukturen som utvikles i prosjektet, kan tas i bruk av alle og er landsdekkende. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom tre departementer, fire direktorater, frivillige kulturarbeidere, kommuner og fylker, museer og arkiver og andre institusjoner.

Innhold

Statlige institusjoner oppfordres til å gjøre egne data tilgjengelig for bruk. I prosjektet skal data fra partneres baser samordnes, berikes, kartfestes og formidles på nye måter og det skal skapes nytt innhold. Det kan være informasjon om dyre- og planteliv, kulturminner og historiske hendelser og personer. Innholdet varierer fra forvaltningsdata til fortellinger, fra naturobservasjoner til kunst. Både private personers fortellinger og fagstoff fra partnernes databaser er en del av prosjektet.

Teknisk infrastruktur

Et hovedspor i prosjektet er å videreutvikle tekniske infrastrukturer for å trekke ut data fra partnernes og andre databaser til mobil formidling.

Testing

Prosjektet utvikler apper hvor innholdet fra databasene formidles til brukere. Testing av innhold på ulike brukergrupper og i ulike reisesituasjoner er en viktig oppgave i forprosjektet for å skaffe kunnskap om ulike målgruppers behov og preferanser.

Selv utvikler vi Kultur- og naturreise-appen (KNappen) som skal være vår egen testearena. Appen vil være landsdekkende og innhold fra alle datakildene vil være med. Benytter du noen av disse databasene vil du også være med her. Les mer om dette her.

Nettverk og kompetansebygging

Prosjektet har arbeidet bevisst for å skape et aktivt nettverk av bidragsytere og samarbeidsparter nasjonalt og internasjonalt. Totalt er ca 100 institusjoner og organisasjoner og mer enn 200 personer i større eller mindre grad involvert i Kultur- og naturreise. Det bygges kompetanse på mobil kultur- og naturformidling, teknologi, datautveksling og rettigheter.

Oppfølging av politiske satsningsområder

Kultur- og naturreise berører en rekke aktuelle og sentrale politiske satsingsområder.
Prosjektet legger til rette for digital verdiskaping ved å gjøre relevante statlige databaser og kunnskapskilder tilgjengelig for bruk og utvikling av nye tjenester:

I Meld. St. 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste er å «videreutvikle prosjektet Kultur- og naturreise» ført opp som et tiltak for å fremme kunnskap og kompetanse.

Bruk av offentlige data skaper grunnlag for lokal, nasjonal og internasjonal verdiskaping. Kultur- og naturreise er fremhevet i regjeringens reiselivsstrategi «Destinasjon Norge» (2012) utgitt av Nærings- og handelsdepartementet.

Kultur- og naturreise fokuserer på åpne offentlige data, samordning, nettverksbygging, inkludering og brukermedvirkning som bl.a. NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskaping vektlegger.

Kultur- og naturreise har etablert et nært samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT, og oppfølging av EU-direktivet om offentlige data (PSI-direktivet) er sentralt for prosjektet.

Hva ble oppnådd i forprosjektet 2012-2013?

 • Etablering av et godt partnerskap mellom fem etater og forankring av prosjektet lokalt og nasjonalt.
 • Gjøre tilgjengelig eksisterende innhold og produsere nytt innhold som er relevant for mobilformidling i tre pilotområder.
 • Oversikt over det teknologiske landskapet og videreutvikling av nasjonale digitale infrastrukturer for aggregering av data og dataflyt.
 • Kartlegging av utfordringer knyttet til å bruke innhold fra partnernes databaser i mobil formidling.
 • Testing av innhold mot ulike brukergrupper og reisesituasjoner i ulike apper.
 • Kompetansebygging innen teknologi, formidling og rettigheter internt hos partnerne og eksternt.
 • Opparbeiding av en sterk faglig og strategisk posisjon nasjonalt og internasjonalt.
 • Erfaringsgrunnlag for anbefalinger til fase 2 (2014-2015)

10 kommentarer den “Om prosjektet”

 1. Gunn Marit Christenson
  5. mars 2012 kl. 10.03 #

  Hei, Jeg slutter meg til alle lykkeønskninger 🙂 Jeg jobber med flere utviklingsprosjekter for kommuner, der dette er interessant. Så dette vil jeg gjerne følge videre.

  beste hilsen Gunn Marit,
  springerutvikling.no

  • Lars Rogstad
   6. mars 2012 kl. 10.29 #

   Takk for hyggelig kommentar, Gunn Marit! Vi vil gjerne følge med på dine spennende prosjekter også; vi kan opplagt lære mye av hverandre!

 2. 18. februar 2012 kl. 4.25 #

  Hei dere, hell og lykke med dette veldig lovende prosjektet!
  Forresten fint at også Telemark er med her 🙂
  Dog ikke kystkultur nå, men Telemark har jo mer å by på…

  Det er kanskje likevel noen forbindelser til prosjektet «Kystkultur i Telemark» her? (vi la bl.a. ut ca. 50 digitale fortellinger på digitaltfortalt.no)

  Beste hilsen Bjarne (HiT)

  • 21. februar 2012 kl. 9.31 #

   Tusen takk Bjarne! Det er et spennende prosjekt og vi forventer å ha en bratt læringskurve i de to pilotprosjektårene. Telemark har helt klart mye å by på og erfaringene fra Kystkultur Telemark er veldig nyttige. Vi kommer til å legge «nytt» bearbeidet stoff inn i DF og ikke lage noe eget KNreise-lag. I Bø- og Sauherad går arbeidet for fullt og en er i gang med å kartlegge relevant innhold i baser, kulturminneregistreringer og lokal hukommelse. Vi kommer til å kjøre noen workshops etterhvert og der hadde det vært stas med et smarbeide. Ellers så vil vi dele alle erfaringene vi gjør fortløpende på bloggen.

  • 23. februar 2012 kl. 9.42 #

   Takk for hell og lykke, Bjarne. Telemark er sjølvsagt med, og vi er godt i gang med prosjektet i Bø og Sauherad. Vi er framleis interessert i å samarbeide med HiT, så om du har tid til å ta del i det vidare arbeidet, er det berre moro.

   Får elles opp 51 gode fortelingar på http://www.digitaltfortalt.no frå kystkultur i Telemark!

 3. Gro A Stokke
  14. februar 2012 kl. 12.28 #

  Jeg er veldig begeistra for prosjektet kultur og naturreise og synes det er inspirerende for oss andre som jobber med kulturminner, historie og formidling.
  Så takk til dere for det dere gjør. Det blir spennende å følge med på dette prosjektet framover. Jeg tror vi andre har mye å lære fra dere.

  • Marit Kjeksrud Amundsen
   14. februar 2012 kl. 12.30 #

   Takk for det Gro! Det er et veldig spennende prosjekt, men vi har like mye å lære av andre. Samlæring for å bli bedre 🙂

 4. 13. oktober 2011 kl. 11.14 #

  Hei
  Jeg heter Synnøve Brekke, og jobber i Forsvarsbygg Nasjonale Festningerverk. Vi har laget en festningsløype på alle våre festninger, som er et selvguidingskart. Publikum rusler rundt på festningen og stopper ved nummerskilt og leser teksten på kartet.

  Vi vurderer hvordan vi kan lage en digital festningsløype, og synes pilotprosjektet deres er spennende. Det hadde vært fint om få tatt et møte med deg og hørt litt om erfaringer fra prosjektet. Håper du har anledning til det. Jeg treffes på mobil 91159141, eller mail synnove.brekke@forsvarsbygg.no. Hilsen Synnøve Brekke

  ,

 5. Bjørg Eva Aasen
  30. august 2011 kl. 8.28 #

  Hei, når og hvor starter rusleturen på torsdag. Jeg vil gjerne være med.
  Mvh Bjørg Eva Aasen
  Norsk Jernbanemuseum

Trackbacks/Pingbacks

 1. KNappen ute på anbud | kulturognaturreise.no - 22. januar 2013

  […] Om […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s