Arkiv | februar, 2012

Mye folk og høyt nivå

Det er høy aktivitet fortiden -og det er jo veldig kjekt. De tre pilotene er under utvikling: Akerselva er i kontrakt med Akerselva digitalt med Norsk Teknisk Museum og Oslo Museum. I Bø/Sauherad ledes arbeidet av Sindre Flø med å få lokale innholdsleverandører. Magnus Voije holder i Dovre fra Miljødirektoratet (tidl. Direktorat for naturforvaltning) er […]

Continue Reading

WMS og WFS på mobile enheter

Skriver noen ord om de erfaringene og tankene vi har gjort oss rundt bruk av Web Map Service (WMS) og Web Feature Service (WFS) tjenester i Dovre piloten. Dette innlegget vil bli endret/utvidet etterhvert som vi gjør oss nye erfaringer. WMS er, kort fortalt, en protokoll for utveksling av genererte raster-kart bilder (typisk png og […]

Continue Reading
Formidling langs Akerselva

Akerselva digitalt

Akerselva digitalt er et pågående utviklingsprosjekt i regi av Norsk Teknisk Museum og Oslo Museum, som skal utvikle en digital guide til en industrihistorisk vandring langs Akerselva. Prosjektet er støtte med utviklingsmidler fra Kulturrådet. Akerselva digitalt vil gi svært verdifulle innspill til vårt eget pilotprosjekt knyttet til Akerselva, og dette ble diskutert på et møte […]

Continue Reading

Enig og tro til Dovre faller 2014

Fra Kultur- og naturreise kommer vi mann- og kvinnesterke. Magnus Voje, Kristine Orset Stene og Therese Ruud fra Direktorat for naturforvaltning (Nå: Miljødirektoratet), Håvard Sataøen  og Geir Myhr Øien fra Statens Kartverk og  Lars Rogstad og jeg fra prosjektgruppa. «Enig og tro til Dovre faller» er et 2014-prosjekt inisiert av Oppland fylkeskommune ved Espen Finstad og fulgt […]

Continue Reading
Fallosbilder fra foredraget

«Utviklingsnett: Kunst, kultur og kulturminner» – vi var på seminar hos Riksantikvaren

I dag var vi på seminar hos RA. Temaet favnet bredt om kunst, kultur og kulturminner. Dessverre kunne vi ikke være der hele dagen. Siri hadde et ledermøte og Lars og jeg skal videre med tog til Dovre.Vi sitter faktisk på toget nå. Program for dagen kan ses her. Først på programmet kom «Kunsten å […]

Continue Reading
Lunch atop a skyskraper - legorekonstruksjon

Inkludering for dummies

Søkjer du på ordet ‘inkludering’ får du om lag 569 000 treff, på 0,43 sekund. Omgrep som ‘inkluderende personalpolitikk’ til ‘et inkluderende Trøndelag’ er berre nokre av treffa som syner spennet i bruk av ordet. Men kva tyder eigentleg ‘inkludering’? Ordboka fortel oss at det kjem frå latin og handlar om å ‘femne om, rekne […]

Continue Reading

Laterna Guide

Sommeren 2012 skal det utplasseres 13 guider på Sørlandet, hvorav syv på fredede fyr, som et delprosjekt i “Fremtidskyster”: samarbeide med Lindesnes Fyrmuseum lyd, bilde og film presenteres i et format tilpasset mobil web fysisk installasjon på stedet knyttet til lokalt wifi, og dermed uten mobilkostnader for brukerne HTML5 Les mer hos Laterna Vox og […]

Continue Reading

Digital formidling med Laterna Guide

På Sørlandet utvikler vi ”Laterna Guide”. Det er en mobilguide, basert på wifi, som vil være gratis for publikum da den ikke baserer seg på at brukeren skal koble seg opp mot Interett. Til sommeren skal det utplasseres 13 guider på Sørlandet, hvorav syv på fredede fyr, som et delprosjekt i «Fremtidskyster». Det er et […]

Continue Reading

Å måle ein brukar på nett

Gunnar Urtegaard fra Norsk Kulturråd kom tilbake fra Awareness med rapporten «Let’s Get Real – ‘How to Evaluteate Online Success’». Etter å ha lovt å levere den tilbake så sitter jeg nå og kikker litt i den. «Let’s Get real» er skrevet av Jane Finnis, Sebastian Chan og Rachel Clements i prosjektet Culture24. Siden vi […]

Continue Reading

Fordelene med HTML5

Når vi lager innhold for mobil og nettbrett er det hovedsaklig to veier å velge: såkalte native apps, eller åpne webapplikasjoner. Når jeg utviklet Kulmin valgte vi å lage en åpen web-app basert på god gammeldags HTML. Internettets historie er jo på mange måter historien om HTML, men det betyr ikke at HTML er på noe vis gammeldags eller […]

Continue Reading