Arkiv | august, 2013

Vi slår et slag for Formidlingsnet

Formidlingsnett er et dansk frivillig tiltak for å gjøre alle bedre på formidling. Formidlingsnettet er baseret på den antagelse, at deling er et nødvendigt udgangspunkt for at skabe en bedre (museums)verden. Vi er et frivilligt drevet, åbent forum for diskussion, inspiration og videndeling med fokus på formidling på museer og lignende institutioner. Du er meget […]

Continue Reading

Digital byvandring mellom Grønland og Bjørvika

På veggen i det nye lokalet vi sitter henger det et kort. Kortet er en beskrivelse av prosjektet Multiwalks. I forrige uke hadde Siri og jeg et møte med Shwan Dler Qaradaki og prosjektet Multiwalks. Prosjektet foregår i tre land: England, Italia og Norge. To kunstnere i hvert land lager innhold til en app. I […]

Continue Reading

Eksempel på godt samarbeid mellom kulturaktører og reiseliv

Rallervegen har nylig lansert sin versjon 2 av Rallarvegappen. Den foreligger for android og iphone. Et godt eksempel på samarbeid mellom kulturaktører og reiseliv, og samspill mellom aktører på lokalt, regionalt og statlig nivå – og samspill mellom digital tjeneste og fysiske omgivelser. Appen bygger på at innholdet hentes ut fra den nasjonale tjenesten digitaltfortalt.no […]

Continue Reading

Midler til samarbeid kulturnæringer og reiseliv

Kulturdepartementet lyser ut midler til samarbeidsprosjekter mellom kulturnæringer og reiselivsbransjen. Kulturnæringsaktører som samarbeider med reiselivsnæringen kan søke. Søknadsfristen er mandag 26. august 2013. Nærmere informasjon på http://kulturradet.no/vis-arkivartikkel/-/asset_publisher/U1Cc/content/aktuelt-midler-til-samarbeidsprosjekter-mellom-kulturakt%C3%B8rer-og-reiselivet

Continue Reading

#hack4no | KNappen – Åpen kildekode på GitHub

KNappens kildekode ligger på GitHub og lisensen er satt til BSD. Les mer på Wikipedia hvis du vil. Kort fortalt sier denne lisensen at du og andre kan lage kommersielle produkter og open source-produkter med koden. Kultur- og naturreise eller prosjekteierne er ikke ansvarlig for konsekvenser ved bruk av koden samt at KNreise og eiere ikke kan […]

Continue Reading