Å måle ein brukar på nett

Gunnar Urtegaard fra Norsk Kulturråd kom tilbake fra Awareness med rapporten «Let’s Get Real – ‘How to Evaluteate Online Success'». Etter å ha lovt å levere den tilbake så sitter jeg nå og kikker litt i den.

«Let’s Get real» er skrevet av Jane Finnis, Sebastian Chan og Rachel Clements i prosjektet Culture24.

Siden vi skal jobbe med å måle brukere i dette prosjektet så er det greit å ha innabords andres tanker og synspunkt. Here we go:

Rapporten starter tilfredsstillende med Key Findings. Her er de punktene jeg synes var viktigst

 • Vi er overøst med hvordan vi kan måle ting på nett, utfordringen er bare hvordan setter vi målene for suksess og effektivitet.
 • Du må finne ut hva du prøver å gjøre på nettet og hvem som er den du prøver å nå
 • Finn ut om nettet gir deg nye brukere
 • Det er nødvendige med standardiserte måter for å måle, så forhør deg med andre.

Rapporten er delt i i 10 deler:

Del 1: Prosjektbakgrunn

Kultursektoren manglet forståelse og system for å måle nettsuksess.

Del 2: Kort om prosjektet anno Sep 2010

Finne ut av felles utfordinger på tvers av orgainiasjoner for å måle nettaktivitet, hva kan vi lære av dette for gi noen råd videre. For å få dette til må ma lage, teste og publiseere enkle retningslinjer.

Del 3: Prosjektets tilnærminger

En prosjektgruppe fra Culture24 med partnerne møttes for å dele erfaringer. Møtene var dagsseminarer med spesielle tema. Nettverktøy: Basecamp. Totalt 8 fra Culture 24, 53 fra partnerne og 8 observatører. 47 filer delt, 51 beskjeder og 63 kommentarer.

Del 4: Prosjektets omfang og prioriteringer

Diskutere hvordan sektorene skal definere nettsuksesse.Dele infoamsjon til ligne organisasjoner. Få en forståelse av det nettbaserte kulturpublikumet og deres brukervaner. Sammenlignene kulturnett nettsuksess med andre sektorer og industier. Se på Hva man får tilbake når man ser på nettsuksess. Her var det to fokus: nettanalyse og sosiale medier.

Del 5: Nettanalyse, metodologi og resultat

1 Helsesjekk:

Først kartla de hvem som brukte hvilke verktøy. Både for å finne ut dette, men også hvem som satt rundt om på den kompetansen.

2 Brukersegment og sammenligbare datainnsamling:

Interessant for Kultur- og naturreise er at de kun samla inn mobildata fra det siste kvart i 2010 fordi det var først da Google Analytics fikk utviklet gode tjeneser her.

Utfordinger er at Google Analytics ikke er konsekvent, spesielt når man buker ‘costume segments’  og ‘costume reports’. Når man talte på twitter brukte man referral traffic fra twitter.com selv om dette ikke fungerer hvis man bruker twitter apps. På tross av dette bruker man tallmaterialet fordi det peker på et mønster og noen trender.

Trender: Mobiltrafikk øker raskt for alle insutisjonene. De automatiske forkortelsene av URLs på Twitter vil gi bedre raporter på faktisk twitter-basert trafikk.

Resultater: Helsesjekk

Det var vanskelig å få konsekvente analyser blant annet fordi komptansen var lav og Google Analyticskontoene  var ikke satt opp skikkelig. Det var og utfordrene å få sektoren til å operere med mål.

Analyse

Deltakerene hadde svært forskjellige nettrafikk: Fra lokale brukere til globale. Selv om man brukte sosiale medier var det lite trafikk til nettsidene

MKA: Kanskje man her burde slutte å tenke i samme baner som «analoge besøkene» vs «nettbesøkene» og si at et twitterbesøk er like mye verdt som et nettstedbesøk?

De fikk målt landingssider for sent i prosjektet til å si noe om brukerenes forkunnskaper.

MKA: Dette er viktig å måle og det vil ikke bare si noe om brukerens forkunnskaper, men også om søkemotorers evne til å velge ut relevante undersider. Jeg har en teori om at ikke forsider er så relevante som de en gang var og at inngangsider til nettsteder kan gå gjennom bakdøra. Da er det viktig å  ha det rent og ryddig i alle rom.

Mobiltrafikken øker og det er først iOS-duppedingser. Mobiltrafikk øker mer enn sosiale medie-trafikk.

MKA: Dette er svært intr. At iOS øker kan vel ses i sammenheng med at markedsandelen når analysen ble gjort var høy, men nå vil man kanskje få et annet resultat. Når man får slike målinger er det viktig at man tilpasser nettsider til å fungere optimalt for mobilbrukere.

Det var viktig å måle egne resulutat mot andres. Når alle Google Analyse-verktøy var satt opp korrekt ble alt enklere.

MKA: Å måle seg mot andre er aldri lurt, men det kan også være intr å se hvor man feks landsdekkene får treff, eller ikke får treff.

Del 6: Sosiale medier – metodologi

Fase 1:Samle data og kvantifisere data på sosiale medier.

Her var fokuset å ta stikkprøver på et spesifikt punkt og så se alle organisasjoenene på den samme dagen for å gjøre det mest mulig likt. Det ble fokusert på Twitter, Facebook og YouTube fordi de var mest i bruk. Det var hovedkanalene som ble målt og ikke evt egne prosjektkanaler.

Utfordringer

De målte kun en gang og hadde for få intervaller. Det var også utfordringer med forskjellige verktøy for måling. Man så kvalitativt på brukerkommentarer og fant ut at når det var negativ tone var det gjerne rettet mot kunstobjekter, mens når det var negativt språk så var diskusjonene mer livlig, engasjerende og reflekterte positivt på publikum.

Resultat

Man lærte mye i gruppen ved å se på resultatene. Man så sammenheng med tilhengere på sosiale medier og faktiske besøkene.

Investering i sosiale medier

Det lite man fikk igjen for å være aktive på sosiale medier, men dette kom av at det var populære museer som hadde mange tilhengere fra før som også hadde mest tilstedeværelse av publikum på sosiale medier.

MKA: Dette er en intr måling spesielt fordi man har kanskje trodd at sosiale medier trekker nye brukergrupper og ikke gir den eksisterene ennå et sted å interagere på.

Sosial medie-strategier

Bare 65% av organisasjonene hadde en strategi. De fleste her var også dag til dag-tenking og ingen langsiktig plan. De fant fort ut å ha en strategi ga ingen effekt, men det må være et mål med strategien og det må være effektiv. Den må henge sammen med det man gjør ellers.

Å måle sosiale medie-suksess

Verkøyene er fortsatt under utvikling og ikke fullgode nok. Integrere sosiale medie-mål med andre oppgaver i organisasjonen.

Del 7: Nettleverandørers bergeninger: Data fra Hitwise

 • Rådata leverte Experian Hitwise, mens Culture24 analyserte dataene.
 • Alt i alt så er det lav trafikk til kulturelle sider.
 • Selvom de som deltok i prosjektet opplevde økt bruk, fikk andre sider ennå raskere stigning på besøkskurven

Demografiske grupper

21,4 % av trafikken: ‘well paid professionsal couples often with children, choosing to live in diverse urban areas rather than the suburbs’

«Oppstrømsanalyse»

50% av de som kommer til sidene kommer via søkemotorer. FNår man målte topp 10.000 britiske sider var det ingen i prosjektet som nådde til topp 2000. Spørsmål ble reist om man må spisse den tiden man invisterer på nett for å få økt trafikk og samtidig se på verdien av sosiale medier.

Del 8: Partneres tilbakemeldinger

Alle deltakerne i prosjektet svarte på en spørreundersøkelse via Survey Monkey for å se om prosjektet traff sine veivalg og målsetninger. Tilbakemeldingene var svært positive og alle ville gjerne fortsette med prosjektet eller delta i lignende prosjekt med samme modell.

Fra de personlige sitatene som rapporten lister opp er det klart at de som deltok fikk en real kompetansehevning og at det var givende å jobbe på tvers av institusjoner.

Del 9: Prosjektets resultater

 • Nettverk for kunnskap og support
 • De fleste har byttet til Google Analytics
 • Verktøy for sosiale medier har blitt undersøkt og tatt i bruk
 • Fått større forståelse for rammene til sosiale medier
 • Fått en forståelse for forholde mellom data og dets potensiale til å møte publikum
 • Forandre måten organisasjoner rapporterer

Rapporten foreslår 10 ting man bør gjøre

 1. Bruk Google Analytics
 2. Bruk «How to evaluate online success»-retningslinjene.
 3. Se på hele pakken av hvordan du måler: Google Analytics er bare en del av en større pakke.
 4. Øk søkemotoroptimalisering
 5. Vær bevisst på hvordan du bruker sosiale medier og i hvilke sammenhenger
 6. Definerer de digitale publikum
 7. Ikke tenk på det digitale arbeids om separert fra det andre du gjør
 8. Alle deler av organisasjonen må være med mot et felles mål
 9. Tilpass alt til mobiltelefoner
 10. Se etter mønstre, ikke bare tall

Del 10. Noen godbiter ekstra

De avholdt en konferanse i september i Bristol og Culture24 fikk et nytt partnerskap med Google.

Reklamer

Kategorier: Andre prosjekt, Brukermålinger, Culture24, Nettsuksess, Publikum

Forfatter:Marit Kjeksrud Amundsen

Seniorrådgiverer i "Kultur- og naturreise"

Abonner

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Analyser og museer | kulturognaturreise.no - 24. mai 2012

  […] Rui trekker frem en rapport vi har skrevet om før“Let’s Get real” er skrevet av Jane Finnis,… […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s