Author Archives | Lars Rogstad

Prosjektet er avsluttet

Kultur- og naturreise-prosjektet ble avsluttet som planlagt 31. desember 2015. Erfaringer og prosjektresultater ble oppsummert og dokumentert på nettstedet knreise.org (død lenke). Dette nettstedet er dessverre ikke lenger aktivt. Kontakt Kulturrådet for mer informasjon. (sept. 2019) Arbeidet og intensjonene fra KNreise-prosjektet er også videreført i etatssamarbeidet K-lab.  

Continue Reading

KulturNaturLOD – fagdag 7. mars 2014 – presentasjoner

Riksarkivet, Riksantikvaren og Kultur- og naturreise har tatt initiativ til prosjektet KulturNaturLOD. Målet med prosjektet er å få praktisk erfaring med sentrale sider ved RDF som datamodell og bruk av tilhørende teknologier som Owl og Sparql. Prosjektet skal gjennomføres som et åpent erfaringsprosjekt presentert gjennom fagdager, workshops mm. Prosjektet vil etablere et nært samarbeid med […]

Continue Reading

#hack4no | Bilder og stedfesting – en sikker vinner!

#hack4no ble avsluttet lørdag 8. februar med presentasjon av alle prosjektene som deltok i konkurransen. Det kom inn 14 prosjekter, og dette var over all forventning både med antall bidrag og ikke minst kvalitet og kreativitet! Flere av prosjektene tok opp i seg grunnideene bak hackatonen; at personer fra ulike miljøer og med forskjellig bakgrunn […]

Continue Reading

#hack4no | Prosjekter på gang – ca kl 21

Stor aktivitet på hacken; her kommer en kjapp oppsummering av prosjekter på gang. Vi planlegger en (frivillig!) gjennomgang av prosjektene lørdag kl 10 – for dem som vil lufte ideer, be om innspill, drøfte problemstillinger, etc. 1. Nasjonalbiblioteket og nedlasting av bøker Prosjekt Runeberg  2. Geo-oppdrag Digitale geo-cacher: stedsnavn fra SSR fjelltopper kulturminner turisthytter 3. […]

Continue Reading

Seminar – åpne data i kultursektoren – torsdag 6. februar

Torsdag 6. februar inviterer Kulturrådet til seminar om åpne data i kultursektoren. Seminaret arrangeres i auditoriet i Nasjonalgalleriet (Universitetsgata 13) (oppdatert 23. jan – endret lokale pga. veldig mange interesserte). Seminaret er en del av oppkjøringen inn mot hackatonen 7. og 8. februar, som Kultur- og naturreise arrangerer sammen med Kulturrådet. Programmet starter kl 9.30, […]

Continue Reading

#hack4no | Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Hovedoppgaven er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Per jan 2014 formidler Artsdatabanken blant annet over 16 mill. stedfesta observasjoner om 28.500 arter (planter, dyr, osv.) i Norge Lenke til datasett Artskart (brukergrensesnitt)   Artskart mobilbasert grensesnitt API dokumentasjon Artskart 2 Web […]

Continue Reading

#hack4no | Norsk kunstnerleksikon

Norsk kunstnerleksikon ble utgitt på papir i fire bind av Universitetsforlaget fra 1982 til 1986 og blir publisert på nett fra og med høsten 2013. Nå er bind 1 og 2, som dekker artiklene fra A til M, tilgjengelig på nkl.snl.no. Nettversjonen vil etterhvert suppleres med bind 3 og 4. Leksikonet er ikke oppdatert. Norsk […]

Continue Reading

#hack4no | N50 Kartdata

N50 Kartdata er et landsdekkende kartgrunnlag som er egnet for produksjon av turkart, fritidskart, topografiske kart, interaktive kart, temakart, kartløsninger på internett og geografiske analyser. Dataene er tilpasset bruk i målestokk 1:25 000 til 1:100 000. Dataene dekker fastlands-Norge ut til territorialgrensen i havet. Datasettet inneholder ikke sjøinformasjon. N50 Kartdata er kartografisk redigert i forhold […]

Continue Reading

#hack4no | Lokalhistoriewiki

lokalhistoriewiki er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). Det er først og fremst frivillige med interesse for og kompetanse innen områdene den wikien dekker som skriver artikler og laster opp bilder. Både faghistorikere og amatører er bidragsytere. Artikler har lokalhistorisk relevans og bør tilfredsstille minst et av disse kriteriene: Artikkelen […]

Continue Reading

#hack4no | Ideer og prosjekter

På faggruppemøter i KNreise så møter det representanter fra alle parter i prosjektet: Kartverket, Kulturrådet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Riksarkivaren. På sist møte hadde vi vår egen oppstart til #hack4no der vi startet idedrodling på mulige løsninger på egne data. Her presenterer vi noen av dem. Hvis du trenger litt innspill på hva som kan gjøres, […]

Continue Reading