Enig og tro til Dovre faller 2014

Fra Kultur- og naturreise kommer vi mann- og kvinnesterke. Magnus Voje, Kristine Orset Stene og Therese Ruud fra Direktorat for naturforvaltning (Nå: Miljødirektoratet), Håvard Sataøen  og Geir Myhr Øien fra Statens Kartverk og  Lars Rogstad og jeg fra prosjektgruppa. «Enig og tro til Dovre faller» er et 2014-prosjekt inisiert av Oppland fylkeskommune ved Espen Finstad og fulgt opp av Dovre kommune ved Berit Fiksdahl. Det hele blir innledet av dikt på Dovremål. Innlegget har stikkordsform.

Bengt Fasteraune er ordfører i Dovre kommune og åpner dagen med å si at det er nange prosjekt i området og hat han en idé at alle tankene skal gå i en felles retning over Dovrefjell. Dagen er ment som en idésamling. «I dag har vi ikke kommet for å få, men for å gi.»

Espen Finstad er arkeolog og snakker om arbeidet om verdiskapning i Oppland generelt og Dovre spesielt. Oppland har over 9000 år lang historier. Boplasser på Hjerken til 4-5000 år fvt. De var ute etter rein. Så kommer jordbruket. Bronsegjenstander vitner om maktsamfunn. Industri så tidlig som i middelarven. Stavkirkefylke. Tømmerbygninger i internasjonal standard. Kulturarven er gaver fra fortiden og ressurser for fremtiden. Det lønner å drive med kulturminner. Årsverk og skatteinntekter feks. Turisme. Vi ønsker å se kultur og natur i sammenheng. Vi ønsker at Dovre skal være en del av verdiskapningsprogrammet til Riksantikvaren. Dovre er et sterkt nasjonalt symbol. Dovre er kongsgårder, fjelloverganger, eventyr, verdens største fangst anlegg for rein. 1300-dyregraver. Pilgrimsleden og funnene rundt herfra.Vi må aktivere kulturhistorien og kulturminne. Vi må samhandle for å få frem dette frem mot 2014 er spennende å være med på. En jobb å gjøre på synliggjøring. Vi må ha en felles strategi.

Gro Steinsland er religionshistoriker og skal snakke om Nasjonalfjellet Dovre som myte og symbol. Steinstand har jobbet med norrøn mytologi. Hun forteller at vi kan se de mytiske mønstrene fra norrøn tid inn til vår tid. Dovre er sentral og har blitt et nasjonalt merke. Dovre er sentralt i historien – og jeg fatter ikke hvordan man har fått den statusen som Vestlending. Det må være noe mer enn tryggheten i fjellet som vist i. Kan det være noe med utfordringen? Dovre er et veikryss gjennom 1000år.

Harald Hårfagre/Dovrefostre fra Flatøyabok. En jotun fra Dovre er fosterfar for Harald. En jotun spiser av julematen til Halvdan Svarte. Han skal drepes. Harald redder jotunen. Halvdan Svarte sender Harald bort. Jotunen tar seg av Dovre-jotunen. Harald står seg og besvimer. Da han våkner kaller han Dovre-jotnen: Min fosterfar. Jotne lærer opp Harald og hjelper han å bli konge når faren dør.

Dovremotivet har vært godt kjent i middelalderen. Sophus Bugge bygde opp under dette. Steinsland: Myte om opphavet til Norge og nordmenn. Den er hentet fra Flatøyabok den også. Flere fortellinger og opphavsmyterDet ble viktig for folk i norden å ha slike myter i møte med resten av Europa.

Nor-myten. Fornjoter bodde i nord. Han representerte alle jotner – motparten til gudene. Han hadde mange etterkommere: naturfenomener. To av barna: Nor og Gor leter etter søsteren: Goe. Nor drar med ski. Gor med skip. Goe finner de på Oppland. Brødrene delte landet sammen – og søsterens barn ble den første nordkvinne.

Nordweger eller Nor sitt land? Filologisk, hvor er D-en blitt av? Snorre knytter seg til de europeiske lærde. Menn vandret fra sør og fikk barn med urkvinner i nord. To opprinnelsesmyter konkurrerer i middelalderen: Er vi fra nord eller sør? Forfatterene har ønsket å si noe politisk med opprinnelsesmytene. Orknøyene knytter seg fra Gor som fikk kystlinjen. «vi er det sammen, men selvstendige»

Færøyingenes saga: Sigmund Bresteson ble fraktet til Norge og solgt som trell av Ravn (Odins). Havner på Dovre. Havner hos Ulf (Odins) som blir fosterfar. Ulfs barn Turid får barn med Sigmund. Får en datter: Tora.

Kvinnen i fjellet er et mytemønster: Turid. Tora blir en viktig skikkelse på Færøyene.

Harald Hårfagre tar inn på Tofte (her vi er i dag). En same vil snakke med kongen. Harald blir med samen. Harald møter datra Snøfrid. Forsømmer riket sitt. Gifter seg og får fire sønner. Hun dør. Sitter ved liket i 3år. Han skjønner når padder og biller ut av liket og han skjønner at han er forhekset. Han skjønner når padder og biller ut av liket og han skjønner at han er forhekset.

Snøfrid et et symbol på en allianse mellom det samiske folk og det norrøne folk. Harald og Snøfrid-myte er opphav til kongeetten: Fremmed kvinne og kong. Snøfrid er stammor til den norske kongerekka. Det finnes mange hellige fjell. I Norge må det være Dovre. Det er ikke gudenes rike, men jotnenes. Et sted man prøves. Lars Monsen og uten grenser drar og til Dovre. Prøve kreftene mot Snøhetta. De gikk i det gamle mytesportet. Ferdsel og overnatting på Dovre: Ikke alle klarte veien, veien måtte trygges. Kong Øistein ordna opp med lov fra Gulating. Pilgrimstrafikken er viktig på Dovre for folk i Europa. Olav var viktig utover Norge. Ferden over Dovre var viktig. Sigrid Unset tar opp Dovretematikk i Kristin Lavransdatter. Ideen om det ekte norske som fjelllandskap. Asbjørnsen og Moe. Vinje over Dovre. Ibsen og Dovre: Brand, Per Gynt.

Espen Rusten fra SNO/Norsk Villreinsenter snakket om  Trinnvis utvikling med visjon fra Dovre.Planer å utvikle Tverrfjellshytta: Utsikt til innsikt. Samarbeid med Snøhetta. Informasjon og opplevelse, forvaltning, forskning, tilsyn og feltstasjon. Ønsker å etablere et aktivitetsområde for å vise eldre jakt og fangst ned mot E6.

Hans-Jacob Dahl er daglig leder av Pilgrimssenteret på Dovrefjell.pilegrimssenter-dovrefjell.no Har som fokus på området, en strekning for vandring: skoleklasser og i kristne sammenhenger. Vi må trenge inn i hva som finnes i det ytre og indre landskapene mot 2014: nasjonale og felleskap. Vi må tilpasse oss. Det andre vi se på er: det mytologiske: Dovre.

Odd Erik Martinsen fra Forsvarsbygg: tilbakeføring av Hjerking som skytefelt. Skytefeltet er nedlagt i 2008. Etter det har det kommet mange brukere av den gamle bygningsmasse. 165m2 er tung brukt gjennom 85. Tar tid og penger å rydde bomber og grantater. Har rydda 350 tonn til nå. En stor utfordring å gjenskape naturen. Alt er fjernstyrt pga sikkerheten. Hjerkinpro er et stort prosjekt for miljø og forskning. Overvåkning og dokumetering for å vise miljøgevinst. Villrein, kulturminner er noe av det det arbeides med. Sist funn av boplass. Håper det kan utnyttes videre. Rapporter er fritt tilgjengelig. Vi ønsker å gjøre dette bla som et takk for lånet.

Berit Fiksdahl fra Dovre kommune orienterer om at det etableres en tur- og sykkelvei over Dovre.

Lars Pilø fra Oppland fylkeskommune forteller om Kulturminner fra Dovrefjell sett fra lufta. Flybården hd-skanning gjør det mulig å kartlegge kulturminner over store områder raskere. Skanningen er mer nøyaktig enn 10 cm. Dovrefjell er allerede skannet – det bare å ta i bruk!

Lars Rogstad fortalte om Kultur- og naturreise. Presentasjonen kommer her.

Vebjørn Knarrum fra Fylkesmannen i Oppland og miljøverdir kommer nå. Han snakker om tilrettelegging i Nasjonalparker. Målet var å ta vare på store sammenhegende urørte fjellområder. Fokus på høyfjellsøkosystemer. Villrein i Rondanene, Bevare landskapsformer og kulturminner. Vi  snur det rundt: Hva er tillatt i verneområdene i Rondane? Hva man kan oppleve når er informasjon som er viktig å få frem? Informasjon i planleggingsfasen for tilreisene er viktig. Det er vanskelig å gjøre alle til lags.Viser til en undersøkelse Rondane 2009: Hildninger til tilrettelegging, møter. Det er nødvendig å ha en strategisk tilnæring til tilrettelegging: Besøksstragegi. Brukerundersøkelser. Felles merkevare- og kommunikasjonsstrategi for verneområde er viktig! Se på felles symboler.

Fra reiselivsbransjen: De som kommer hit er reisevante, eldre, bra med peng,er kvalitetsbevisst, personlig og individuelt. kvalitet og tid. Det er viktig å fokusere på grunnlovsjubileet, men også tenke lengre. lov å tjene penger på kultur- og natur. Synergieffekt på kort og lang sikt. Men det må gi litt tid. Ønsker at alt skal legges inn i den profilen de allerede jobber med. Unikt potensial – og vi ønsker å være med fra dag med tanke på kommersielt bruk

Klaas van Ommeren: 26% av sommertrafikken er tapt på 5 år. En del produkter er gått ut på dato. Folk kommer for å oppleve – vi må gjøre det mulig å oppleve. Overnatting og transport er støttekomponenter. Når noe fungerer skal du fortsatte med det til det ikke fungerer lengre. Vi må sørge for løfte området til Europa. Slutt på hemmelighold!  Vi kan ikke ha det slik at veien blir til, mens vi går oss vill!

Borre Berglund er sistemann ut på . Han snakker om hvordan man går frem med utvikling av reiselivsprodukt. Utvikling krever tid før man får inntjening. Vi må langt utenfor vår egen lekegrind for å finne de gode løsningene. Det kan lønne å dele forretningen med noen andre, både inntekter og felles markedsføring. Du skal alltid utvikle med naboen. Nye produkt og nye brukere. En løype for familier, en for de som er passe intr og en for spesialiserte ble feilslått. Familiene synes turløypa ble for lett, ekspertene ville ikke ha en oppmerket turløype. Det er viktig å gjøre brukerundersøkelser før man går ut med hele produktet. Ta på kundebriller. 100 testpiloter, bruk sosiale medier.

Reklamer

Kategorier: Dovre, Enig og tro til Dovre faller. 2014-prosjekt

Forfatter:Marit Kjeksrud Amundsen

Seniorrådgiverer i "Kultur- og naturreise"

Abonner

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Brukere – hvem er de og hva vil de? | kulturognaturreise.no - 30. mai 2012

    […] dem vi lager løsninger. Derfor må vi teste ut hva de vil ha av både funksjonalitet og innhold. Borre Berglund snakket om hvordan man bør gå frem med utvikling av reiseprodukt på seminaret &#82…:  Vi må langt utenfor vår egen lekegrind for å finne de gode løsningene. Det kan lønne å […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s