Dovre-piloten, noen refleksjoner og rapport fra Berit Fiksdahl

Dovre var med helt fra den formelle oppstarten i prosjektet, med pressestunt i Oslo sentrum med fokus på Akerselva-piloten, høsten 2011. Seinere har vi fått delta i flere opplegg opp mot planlegging, utvikling og utprøving av opplegg og konsept sammen med de fire direktoratene og de andre pilotene (Akerselva og Bø/Sauherad).

Et inspirerende, lærerikt og spennende opplegg der vi synes resultatene imøtekommer forventningene og forhåpningene!

 

Hva sitter vi igjen med lokalt?

Dovre kommune har fått tilført en stor ressurs og økt kompetanse gjennom kursene og oppleggene som er gjennomført ! Vi har fått delta i et svært positivt prosjekt med en inspirert og aktiv prosjektledelse. Møte med toppkvalifiserte fagfolk knyttet opp mot prosjektet som har tatt seg tid til å delta i de lokale oppleggene. Utrolig inspirerende og morsomt å få være med på for oss som har deltatt på kursene – en drivkraft i seg selv. Utvidet horisont og kompetanse for oss som har deltatt. Svært positivt for kommunen å få delta i en pilot som gjør at vi er forkant av utviklingen og der vi kan påvirke resultatet. Gjennom dette har vi også virkelig sett hva Dovrefjell har å by på.

Det krever en del arbeid for å mobilisere folk, men kommunen er både fornøyd og stolt – Synes at vi har klart jobben bra med 121 fortellinger i digitalt fortalt, samt en del arbeid i Wikipedia. Det er laget både tekstfortellinger, lest inn tekst og gjort et stort og verdifullt arbeid med produksjon av filmsnutter.

Forpliktelsene til kommunen om å utnytte dette – synliggjøring i det vi arbeider med på Dovrefjell. Det har blitt satt krav til kommunen knyttet til forarbeid, kvalitet og utvalg  av punkter samt krav til kommunen knyttet til å kjenne og mobilisere miljøene og enkeltpersoner i kommunen som har kunnskap å bidra med

Geografisk område for Dovrefjellpiloten1535634_616418165092088_1111175824_n

Helt fra starten var aksen over Dovrefjell  valgt ut med:

 • Dovrebanen
 • E6
 • Tur- og sykkelvegen mellom Dombås og Hjerkinn
 • Pilegrimsleden – Tofte – Hjerkinnhø
 • Turistbedrifter over Dovrefjell

Tema

 • Verneområder – nasjonalparker og mindre verneområder (naturreservat, landskapsvernområder)
 • Kulturminner – fysiske steder
 • Historier fra Dovrefjell om personer eller steder med tilknytning til Dovrefjell
 • Korte turer en kan ta til fine eller interessante steder

Utvalgskriterier

Tanken var at opplegget skulle prøves ut for ulike brukergrupper som beveget seg med ulik hastighet over fjellet. Vi har ikke vært så opptatt av om historiene eller punktene ligger i Dovre, Folldal eller Oppdal. Vi hadde  på forhånd ikke satt opp lister over geografiske punkter vi ønsket dekt. Folk fikk selv velge ut hva de ville skrive om. Etter hvert prøvde vi å sette opp lister slik at viktige tema og infopunkter langs strekningen var dekt. Har i noen grad lykkes med det, men fortsatt er det store geografiske strekninger som ikke har god nok dekning, og der det mangler viktige informasjonspunkter

 

P1040892Omfang på lokale opplegg

Lokalt har vi hatt følgende opplegg – til sammen 10 dager inkl langdager med kveldsopplegg:

 • Oppstart lokalt 28. og 29. august 2012 – Work shop – Kongsvold –– wikipedia, digitalt fortalt – invitert ca. 25 enkeltpersoner, privat, frivillige org. og off. tilsatte, ca. 15 deltakere?
 • 5.-6. nov. 2012 – Dombås – dagtid for off. tilsatte (ca. 5-10 personer) , kveldstid for andre/frivillige m.fl. (ca. 15??)
 • 24. og 25. jan. 2013 – skrivekurs, invitert både frivillige og off. men et utvalg som var «selvgående» og kunne skrive på egenhånd
 • 11. og 12. april 2013 – work-shop Dombås – wikipedia, lyd og bilde/digitalt fortalt
 • 20. jan. 2014 Vurdering filminnslag
 • Opplegg 20. jan. 2014 i Oppdal knyttet til jernbanehistorisk forening

Hvem ble invitert med?

Personer som gjør det i jobbsammenheng, bl.a. fra offentlig forvaltning

  • SNO/Villreinsenteret på Hjerkinn
  • Pilegrimssenteret på Hjerkinn
  • Dovre fjellstyre
  • Nasjonalparksenteret for Dovrefjell og Rondane, iNasjonalparker
  • Reiselivet: enkeltbedrifter,  destinasjonsselskapet –Statskog
  • Kommunen: næring/reiseliv, kultur, miljø, landbruk
  • Dombås fjellskole
  • Gudbrandsdalsmusea
  • Fylkesmannen
  • Fylkeskommunen, kulturarvenheten
  • Hjerkinn skytefelt
  • Forsvarsbygg
  • Folldal gruver – besøksanlegg og museum

Enkeltpersoner/ressurspersoner, frivillige organisasjoner:

 • Historielaget – styret, arbeidsgruppe som samler info om setrene i Dovre, redaktør årsskrift, interesserte medlemmer
 • Krigsminneforeningen – styret og interesserte enkeltmedlemmer
 • Jernbanehistorisk forening (Oppdal) – styret og interesserte enkeltmedlemmer
 • Ressurspersoner som utflyttede dovringer som tidl. fylkeskonservator, pensj. stadnamnkonsulent
 • Andre ressurspersoner i bygda

Skjermdump av Digitalt fortalt som viser 121 treff under emneordet Dovre-pilotenEt iherdig arbeid for å få med folk ga gode bidrag og fornøyde bidragsytere

Skrive infobrev og orientere om prosjektet og opplegget og invitere til samling/kurs/ workshop med frist for påmelding. Ringerunde til alle som har fått tilsendt brev + noen til, for å fortelle, informere, forklare og motivere for å forstå at dette var akkurat noe for dem, og vi trengte deres egenskaper, bakgrunn og kunnskap. Påminninger på telefon og e-post •Kanskje flere telefoner der du forstår at folk er litt beskjedne siden de ikke melder seg på. Noen telefoner i siste liten når en kommer på flere som kunne vært aktuelle.

Resultat – brukbar oppslutning av interesserte folk som alle bidro aktivt, og som i ettertid var veldig glad for å få være med!! Men en del forskjell på hvor «selvgående» bidragsyterne var.

Synlige resultater

121  fortellinger i Digitalt fortalt, derav –21 Lydfiler – teksten innlest – 23 filmsnutter. Nye artikler og endrete artikler i Wikipedia. Det er også lagt på kartkoordinater på utvalgte bilder fra området i Digitalt museum.

Forbedringspotensiale

 • Noe varierende kvalitet på historiene
 • Foreløpig «tilfeldig» hva som er kommet med av historier
 • Fortellerne har ulik kompetanse og skriveferdighet
 • Må arbeide mer for å få hele området godt dekket
 • Sørge for at det folk oppfatter som viktigst og kjente ting er med
 • Kartfesting av en del historier kan være litt tilfeldig
 • Hva gjør vi med de store verneområdene og kartfesting
 • Fortsatt er det mye som er ugjort
Reklamer

Kategorier: Dovre

Forfatter:Marit Kjeksrud Amundsen

Seniorrådgiverer i "Kultur- og naturreise"

Abonner

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Hvordan ta i bruk Kultur- og naturreise? | kulturognaturreise.no - 9. mai 2014

  […] Berit Fiksdals innlegg på oppstartsmøtet omhandler tema i stor grad og er også formidlet på Kultur- og naturreises blogg. […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s