Gvarvshølen

Området er undersøkt av Kjell Magne Olsen (Siste Sjanse/nå BioFokus) høsten 2005 i forbindelse med kartlegging av utvalgte våtmarker i kommunen. Naturtyper/vegetasjonstyper: Bukt og vik i svingen på Gvarvelva like nord for Teksten campingplass. I området ble notert flaskestorr, fredlaus, elvesnelle, vassrøyrkvein, mjølkerot, myrhatt, liten andemat, kattehale, gul nykkerose, skjoldberar, kjevlestorr, kvasstorr. Artsmangfold: Dyreliv: Liten skredder Hydrometra gracilenta finnes i området. Arten er kjent fra indre Telemark fra før (funnet i 2000). I tillegg ble følgende funnet som nye for indre Telemark: buksvømmerne Sigara distincta, Sigara fossarum, Sigara falleni, Sigara distincta/striata (kun en hunn ble funnet; artenes hunner kan vanskelig skilles, men ingen av artene er kjent fra regionen), Cymatia bonsdorffi og Corixa dentata, ryggsvømmeren Notonecta glauca og vannkalven Rhantus exsoletus. Verdisetting: Området vurderes som viktig for bevaring av biologisk mangfold. Verdien settes til regionalt viktig (verdi B). Det er et relativt stort våtmarksområde med potensiale for flere sjeldne arter, både av planter og dyr. Avgrensningen bør omfatte alt våtmarksareal i området. Området er antatt av lokalbefolkningen å være kilde til en relativt stor myggplage i området, men dette kan definitivt utelukkes. Som viltområde vil området neppe kartlegges som eget objekt, men i sammenheng med et større viltområde i Bøelva oppstrøms Norsjø kan området være mer interessant. Hensyn og skjøtsel: Bevaring av naturtypeverdiene i Gvarvhølen tilsier fri utvikling og ingen utvidelser av bryggeanlegget.

Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet

Reklamer

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s