KNappen – kun en demo – ikke en ferdig app

Vi har nå valgt å ikke gå videre med fase 2. KNappen blir ikke en ferdig tjeneste som blir tilgjengelig i App Store og Google Play. KNappen vil kun fungere som demonstrator i KNreise, men fortvil ikke. Vi har mange gode grunner til dette – og noen ess i ermet som gjør det hele bedre – både for dere og for oss.

Hvorfor startet vi med KNappen?

toppbilde knappen

KNreise er et utviklingsprosjekt og i starten var vi tydelige på at vi ikke hadde svarene – og mest sannsynlig ikke alle de rette spørsmålene. Vi hadde likevel noen resultatmål og noen avgrensinger i prosjektet. Vi skulle arbeide med kultur og natur formidlet gjennom kart på mobil. Det geografiske stedet var sentralt og målet varå synliggjøre det usynlige knyttet til dette.

Et av måla i prosjektplanen er: «Etablera demonstratortenester i dei tre pilotane Bø/Sauherad, Dovre/Gudbrandsdalen og Akerselva.» Det viktige her var å «Prøva ut opne databrønnar basert på godt dokumenterte API-tenester». Dette har vi arbeidet mye med. På bakgrunn av demonstratortjenestene skulle vi gjennomføre brukertesting og utarbeide retningslinjer for mobilformidling av kultur- og naturinformasjon.

En viktig avgresning for prosjektet har vært at en skal bygge på eksisterende tekniske infrastrukturer for dataflyt fra partnerne. Norvegiana, som Kulturrådet arbeider med for å levere data til Europeana, ble derfor valgt for aggregering, sammenstilling og tilgjengeliggjøring av data. Og nettopp tilgjengeliggjøringen av dataene er her sentral for at innholdet i databasene skal kunne brukes fritt av alle til å utvikle tjenester og til verdiskapning.

For å nå våre mål fant vi ut at vi i tillegg til arbeidet med åpning og tilgjengeliggjøring av data skulle starte vi arbeidet med en egen app. KNreise er et praktisk erfaringsprosjekt og arbeid med egne data i form av en app ble sett på som hensiktsmessig for å få praktisk erfaring med egne data, APIer og ulike formidlingsstrategier.  Jeg har skrevet mer om dette i sommer i anledning NRKs artikkel om at det offentlig bruker for mye penger på apputvikling.

Hvorfor gikk vi ikke videre med KNappen?

testing av KNappen

Vi har fått mange erfaringer med KNappen-arbeidet og arbeidet har hele tiden endret seg etterhvert somlandskapet har blitt klarere. I tillegg har vi hentet mye nyttig informasjon fra evalueringa og brukertesting av første versjon av KNappen og dialogen med dere der ute: partnerne i prosjektetinteressedeltakere og potensielle brukere av KNappen i sektorene.

Grunnene til at vi nå ikke ser det som hensiktsmessig å gå videre med en fase to av arbeidet med KNappen er flere. En viktig grunn er at våre rammer for siste prosjektår 2015 ikke ser ut til å være tilstrekkelige for å videreutvikle KNappen slik at den blir god nok for en generell lansering. Samtidig har den teknologiske utviklingen har gitt oss nye muligheter som gjøre at vi nå ser at vi kan dekke alle de ulike behovene vi har avdekket bedre, mer fleksibelt og mer effektivt med andre tekniske løsninger. I stedet for å fortsette med å utvikle en app så setter vi nå inn våre ressurser på andre arbeidsoppgaver for å belyse og løse problemstillinger som arbeidet har avdekket:

Veien videre

  1. Flytte funksjonalitet fra KNappen til Norvegiana
  2. Tilrettelegge lavterskel løsninger for visning av innhold i kart
  3. Se på generell innsynsløsing ved gjenbruk av andres kode.
  4. Kompetanseoverføring

1 ) Flytte funksjonalitet

Vi ser  at mye av det vi har lært av arbeidet med KNappen kan løses andre steder enn i appen og få større verdi for flere. Et eksempel jeg vil trekke frem er ruter. I KNreise skulle vi se hvordan alt datamangfoldet fra artsobservasjoner, folketellinger, museumssamlinger, verneområder osv i forskjellige sjangre skulle fungere sammen. I tillegg til filtrering og søk var vi tidlig ute med å se for oss rutekonseptet.

I gjennom KNreises og KNappens gang, i møte med alle dere der ute har vi forstått at vi undervurderte denne funksjonen. Den er mye viktigere enn vi noen gang hadde forestilt oss. Behovet i sektorene fra frivillige lag og organisasjoner til store statelige nivåer, privat sektor, lokalt, regionalt, nasjonalt – og ja til og med internasjonalt – har jublet for denne funksjonen. «Alle» ønsker å lage en egen rute og fremme den, vi får henvendelser – om ikke daglig – så ukentlig.

Nå arbeider vi for å få til et grensesnitt i Norvegiana slik at man der kan samle hvilket innhold man ønsker å gruppere sammen og hente dette direkte ut til en tjeneste . Det vil lette arbeidet til alle der ut som ønsker å lage egne formidlingsløsninger. Dette bør helt klart ses i sammenheng med punkt 2 – og 3.

2) Tilrettelegge lavterskel løsninger for visning av innhold i kart

Det vært en betydelig utvikling av fleksible rammeverk og generelle løsninger for kartbasert formidling siden arbeidet med KNappen startet. Mange har falt i staver over NRKs arbeid med Norge Rundt på kart. Bjørn Sandvik som arbeider i NRK har også sett på innhold fra Norvegiana i kartløsninger. Dette arbeider vi også med. Jeg har spesielt lyst til å vise frem det min kollega Håvard har gjort i forhold til Byantikvaren i Oslo, Julegaven som Sindre Flø i Telemarkspiloten har laget og julekortet fra oss i KNreise. Det kommer mer informasjon om dette arbeidet videre, men en av våre ambisjoner er å lage eksempler og oppskrifter slik at du kan lage noe lignende for det feltet og den geografien du vil fremme enkelt og gratis.

3) Se på generell innsynsløsing ved gjenbruk av andres kode.

KNappens kildekode ligger ute, men vi er ikke de eneste som arbeider på denne måten. Både Hordaland fylkeskommune deler koden til Rallarvegen og Hedemark fylkeskommune deler koden til Prøysenvandringen.no. Vi vil se på mulighetene til å gjenbruke kode fra feks disse prosjektene for å lage en generell innsynsløsing som du kan bygge videre på.  Vi kommer med mer informasjon her så snart vi vet mer.

Byantikvaren i Oslo - webapp

Byantikvaren i Oslo – webapp

 

 4) Kompetanseoverføring

IMG_1854

Kultur- og naturreise driver utstrakt nettverksbygging lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt – på tvers av fag- og sektorgrenser.

Workshopene i våre pilotområder (Telemark, Akerselva og Gudbrandsdalsleden), åpne fagdager om temaer innen teknologi, åpne data og formidling, #hack4no og innlegg på seminarer og konferanser og bred møtevirksomhet i tillegg formidling via bloggen og sosiale medier er viktige utadrettede måter å drive kompetansebygging på.

I prosjektet har vi gjennomført brukertestinger og vi skal  utarbeide retingslinjer for beste praksis på mobilformidling av kultur- og naturinformasjon. Vi har allerede hatt en fagdag på temaet 14. oktober i år og skal ha en ny fagdag om mobilformidling 28. januar 2015.

Kategorier: Informasjon, KNappen

Forfatter:Marit Kjeksrud Amundsen

Seniorrådgiverer i "Kultur- og naturreise"

Abonner

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Trackbacks/Pingbacks

  1. 28. januar: Mobilformidling | kulturognaturreise.no - 29. januar 2015

    […] KNappen – kun en demo, ikke en ferdig app […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s