Notater fra åpen brukertest – Akerselva/ Grünerløkka

For å få innspill fra brukere som ikke er direkte involvert med KNreise eller noen av partnerene i prosjektet ble det bestemt at det skulle gjennomføres en helt åpen brukertest med de som måtte være interessert. I rekrutteringen ble det derfor lagt vekt på interesse og nysgjerrighet og mindre på demografi eller andre kriterier. Muligheten for å være med ble annonsert i egne kanaler og det var relativt stor interesse på forhånd etter annonsering på egen blogg, Twitter og Underskog.

IMG_6969Det ble bestemt at en ønsket 10 påmeldte, men dessverre så møtte bare 2 opp. En tester hadde selv meldt forfall samme dag. Hovedlærdommen fra dette er at en kanskje må rekruttere enda bredere. Og selv om interessen i utgangspunktet er stor så må en kanskje også ta enda mer høyde for at dette er frivillig og uten noen form for direkte kompensasjon og derfor følge opp de aktuelle testerne mer – gjerne med en påminnelse og bekreftelse samme dag.

 De to testerne som kom var heldigvis veldig interessert og engasjert. De var generelt interessert i mobile tjenester og begge relativt kultur- og natur interessert. De var godt kjent i testområdet fra før og generelt interessert i å prøve nye tjenester.

Oppgaven de fikk var å følge en forhåndsdefinert rute for «Arkitektur på løkka». Etter en kort introduksjon (og rikelig med pizza…) fulgte begge kartet og var innom de fleste punktene som var valgt ut. Begge ble fulgt av en fra prosjektet. I prinsippet var vi med for å observere og svare på eventuelle spørsmål, men de praktiske problemene var til tider såpass store at det også var nødvendig med en del direkte bistand.

IMG_6968Et praktisk problem som en kanskje ikke skal undervurdere i en slik test – selv om en situasjon der man er bedt om å teste en mobilapplikasjon og blir fulgt rundt kanskje gjør at man fokuserer mer på mobilen og applikasjonen enn man normalt ville ha gjort – er farer knyttet biltrafikk og annen trafikk. Spesielt når man prøver å orientere seg og finne samsvar mellom kart, informasjon i kart og det faktiske stedet så kan det oppstå farlige situasjoner. Alt gikk bra, men likevel et viktig moment å ta med seg.

I forhold til grensesnitt og navigasjon var det første og største problem at det er veldig fort gjort å havne utenfor et punkt i ruta, og dermed gjøre et åpent søk. Veien tilbake til ruta viste seg da å være vanskelig å finne og lite intuitiv. Gjennom testingene var dette et problem som gjentok seg – selv om en altså visste om at dette kunne skje.

Når det gjelder innholdet så ønsket begge testerne seg tydeligere ruter. En tydeligere tanke bak utvalg av punkter og kvalitet på informasjonen for de utvalgte punktene. Den ene testeren syntes også det var naturlig at når man først ble bedt om å følge en rute at denne var enda tydeligere i form av en definert rekkefølge av punkter, angivelse av hvor man helt konkret burde gå i form av linjer i kartet, informasjon mellom punktene som knyttet dem sammen etc.

Generelt ble det uttrykt et ønske om bedre kvalitet på innhold – filtrert og bearbeidet på en bedre måte. En del innhold var langt og omfattende, men her må en nok også se noe i sammenheng med testsituasjonen der man hadde en gitt tid for å komme seg gjennom et definert område.

Begge syntes det var fint med bilder, men etterlyste mer informasjon om bildene – kontekst og begrunnelse for eksempel for hvorfor akkurat denne hjørnegården er interessant. Det ble også etterlyst rikere bildeutvalg for de aktuelle stedene – flere bilder fra samme sted, bilder fra ulike perioder etc.

IMG_6970Begge var interessert i de fleste kilder, men begge var usikre på verdien av folketelling og dyreobservasjoner i en slik kontekst. Begge testere var også veldig positive til grunntanken med å få informasjon fra ulike kilder i samme grensesnitt – selv om de mente at den praktiske løsning av dette ikke fungerte så bra. Spesielt ble bruken av ikoner kommentert og diskutert – i tillegg til problemene knyttet til navigasjon i selve kartet. Problemer med å forstå og bruke ikoner ble også kommentert i forhold til menyer og lister der det ble påpekt at bruken både var uklar og inkonsistent.

Generelt var begge testerne positive til grunntankene i tjenesten, innholdet og en del av grensesnittet. De brukte god tid på å fylle ut skjema i etterkant, og deltok også med veldig nyttige og engasjerte kommentarer i en grundig diskusjon etterpå – denne diskusjonen ga mange nyttige innspill og det tydelig at det er viktig å huske på å sette av tid til en slik åpen samtale. Som en slags konklusjon så mente begge at dette var en tjeneste som hadde stort potensiale, som de selv hadde brukt, men som likevel krevde en god del endringer for at brukeropplevelsen og innholdet skulle bli slik de forventet.

 

Kategorier: Akerselva, Brukere, brukertesting, KNappen

Abonner

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s