TAG CLOUD: et europeisk samarbeid om å skape engasjement i kulturarv

TAG CLOUD cropped

TAG CLOUD er et EU/FP7 IST prosjekt som utvikler nye og innovative digitale tjenester med mål å engasjere et bredere publikum i kulturarv. TAG CLOUD har felles mål med Kultur- og naturreise. Digitale tjenester er sentrale i begge prosjekter. Kan vi unngå å duplisere arbeid og i stedet utfylle hverandre? Et første skritt er å bli kjent med hverandre. Det er formålet med dette innlegget som introduserer TAG CLOUD. Først noen ord om oss, SINTEF IKT, som er en nykommer på kulturfeltet.

 

Om SINTEF IKT og vår motivasjon for å delta i TAG CLOUD

I vinter 2012 ble SINTEF IKT invitert til å delta i et europeisk samarbeid relatert til tema ”IKT for tilgang til kulturelle ressurser”. Vi forsker på digital teknologi, noe som består primært av å eksperimentere med ny anvendelse av teknologi og av å utvikle ny teknologi. Vi har ekspertise innenfor en rekke applikasjonsdomener, for eks. velferd og transport. Kultur var derimot et ukjent felt for oss. Vår kunnskap om mobil teknologi og sosiale nettverk samt vår erfaring med brukersentrert utvikling var relevante for samarbeidet. Derfor ble vi invitert. Vi la merke til to hovedmål i EUs strategi for kulturformidling: Å bidra til personlig utvikling og å skape sosialt samhold. Disse hovedmålene forener seg med vår satsing på sosial inkludering. Derfor takket vi ja.

Vi ønsket å sette opp en pilotstudie i Norge. Dette ble godtatt av TAG CLOUD konsortium. Vi fikk også med Sør-Trøndelag fylkeskommune som partner.

Om TAG CLOUD

TAG CLOUD utvikler digitale tjenester med mål å øke interessen for kulturarv. Personalisering står sentralt i tilnærmingen: Formidlingen skal tilpasses til brukerinteresser. Tilpasning gjelder både innhold og interaksjon med kulturelle resurser. Hvilken informasjon som er relevant, hvilken type media (for eks. tekst eller lyd), hvilken applikasjon (for eks. spill eller fortelling), alt dette kan tilpasses. Fokus på personalisering har gitt navn til prosjektet. Innhold og interaksjon skal kategoriseres (TAG). Databehandling for å finne match mellom bruker og kulturelle resurser foregår i skyen (CLOUD).

Personalisering skjer i bakgrunnen. TAG CLOUD utvikler også mobile applikasjoner ved å kombinere:

 • Sosiale nettverk. Et mål er å øke oppmerksomhet gjennom nettverkseffekter. I tillegg er sosiale media et middel til å samle informasjon om brukerens interesser, og er dermed relevante for personalisering. Denne informasjon kan også analyseres av profesjonelle for å forstå brukeroppførsel og tilpasse tilbud.
 • Virtuelle omgivelser. Målet er å engasjere brukere gjennom utvidet virkelighet og spill. ”Fun factor” er viktig, spesielt for de unge generasjoner.
 • Digitale fortellinger. Det er de gode fortellingene som skaper interesse. TAG CLOUD skal både støtte formidling av fortellinger og engasjere folk til å fortelle og dele.

Partnere

TAG CLOUD konsortium består av 9 partnere fra 5 forskjellige land. Både kulturinstitusjoner, IKT forskning og IKT industri er representert.

Opprinelig deltok 2 partnere fra Norge: SINTEF IKT og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dog trakk fylkeskommunen seg fra prosjektet i høst 2013 som følge av skifte av personell.

TAG CLOUD meeting Alhambra

Tidsplan og pilotstudier

TAG CLOUD startet i februar 2013 og skal avsluttes i februar 2016. Prosjektet er delt i to faser med evaluering i slutten av hver fase. Den første evalueringen starter sommeren 2014, den andre er planlagt sommeren 2015. Tre pilotstudier settes opp i tre land i hver fase. Mens målet med pilotstudiene i fase 1 er å evaluere en rekke mobile applikasjoner, skal personalisering evalueres av brukere i fase 2. Algoritmene for personalisering evalueres også ved hjelp av simulering i fase 1.

Pilotstudier skal gjennomføres ved Barber Institute of Fine Arts (England), i Alhambra y Generalife (Spania) og i Sør Trøndelag. De tre stedene for pilotering har ulike mål. Mens Alhambra y Generalife ønsker å gi en variert tilbud til besøkende, ønsker Barber Institute å tiltrekke flere besøkende. Behovene er også ulike. Mens eksperimentet vil foregå utendørs i Sør Trøndelag, vil det skje innendørs ved Barber Institute.

Hva skjer i Norge

Idégenerering med referansegruppe

Allerede høsten 2012 – før prosjektstart, jobbet vi med idégenerering. Vår erfaring er at det er viktig å være godt forberedt ved prosjektstart. Et EU-samarbeid innebærer varierende, av og til divergerende, interesser og diskusjoner om prioritering. Dess klarere idéer og brukerkrav blir fremmet tidlig i prosjektet, dess større gevinst får brukerpartnere ut av prosjektet. Sør-Trøndelag fylkeskommune inviterte derfor en rekke aktører i fylket til et idégenereringsseminar høsten 2012. Dette ble etterfulgt av et nytt seminar våren 2013 som ga grunnlag for å spesifisere scenarier. Representanter fra MIST, skolesekken, fylkesbiblioteket, Kulmin og flere deltok.

Forankring i brukerundersøkelser

Våre scenarier ble også utformet med hensyn til resultatene fra en rekke norske brukerundersøkelser relatert til kulturdeltakelse. Dette inkluderer ønske om å prioritere utendørs aktiviteter, behov for kulturelle tilbud for familier, behov for senke terskelen til kultur og vilje hos brukere til å dele erfaringer gjennom sosiale media. Vi tok også hensyn til resultatene fra danske undersøkelser. De viser til lignende konklusjoner: Det er viktig at tilbud inkluderer barn og ungdom, og at man senker terskelen til deltakelse. I tillegg viser de danske undersøkelser at publikum ønsker å medvirke – altså ikke kun å konsumere men å delta aktivt i utforming av opplevelse.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvar for kulturminner i fylket og for videregående skoler. Tema ”kultur i landskapet” ble derfor valgt for pilotstudie i Norge og elevene fra videregående som målgruppe for evaluering. Samtidig som rollen til fylkeskommunen var viktig for disse valg, ser vi at de samsvarer godt med behovene som stammer fra undersøkelsene.

Scenarioevaluering i fokusgrupper

Våre scenarier innebærer kulturformidling utendørs, spill og læring rettet mot ungdom og medvirkning av brukere i produksjon av innhold. Scenariene ble evaluert i juni 2013. Vi besøkte to videregående skoler: Thora Storm i Trondheim og Rissa VGS. I tillegg organiserte vi to fokusgrupper med fagpersoner innen kultur, reiseliv, media og IT.

Scenariene ble positivt mottatt av elevene. Vi observerer at adgang til informasjon på mobil og mulighet for deling med venner er helt vesentlig. Elevene var opptatte av kvalitet på innholdet. De foreslo funksjoner for å sikre kvalitet i brukermedvirkning.

Mottakelsen fra profesjonelle var mer blandet. Det gjald særlig brukermedvirkning. Det er tydelig uenighet om hvorvidt amatørene har nok kvalifikasjoner til å bidra med innhold. En bekymring var også relatert til innsats som er nødvendig for å gjøre innhold tilgjengelig til forskjellige applikasjoner. Noen profesjonelle var redde for at det skulle bli nødvendig å duplisere innhold. Det er helt klart at det er behov for en infrastruktur for å unngå dette, noe som Digitalt Museum og Digitalt Fortalt ivaretar godt. Alle var enige om at digital formidling er helt nødvendig for å øke interesse av ungdom i kulturarv.

TAG CLOUD focus group

Utvikling av mobile App ”stedr”

Basert på tilbakemelding fra fokusgruppene utviklet SINTEF IKT idéen om en mobil App ”stedr” som kombinerer digital fortelling og sosiale media. Vi foreslår å knytte forskjellige typer fortellinger til steder. Noen fortellinger er basert på kvalifiserte kilder. Man finner dem i Digitalt Fortalt. Andre fortellinger representerer et lettere og spontant utrykk, for eks. opplevelser fanget gjennom bilder og lyd. Disse kan hentes fra sosiale nettverk, for eks. Instagram og SoundCloud.

Utvikling av ”stedr” startet høsten 2013. Den ble gjennomført av en studentgruppe ved NTNU under veiledning av SINTEF IKT. Våren 2014 har en ny studentgruppe ved NTNU tatt over. Den nye versjon av ”stedr” blir snart tilgjengelig, noe som vi vil annonsere via KNreise blog. Planen er å starte evaluering i juni 2014.

Collection - Kalvskinnets

Kategorier: App, Digital fortalt, Digitale fortellinger, Kulturarv, Norge, Sosiale medier, TagCloud

Abonner

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Vil du være med å evaluere ”stedr”? | kulturognaturreise.no - 4. desember 2014

  […] TAG CLOUD er et EU/FP7 IST prosjekt som tar sikte på å engasjere et bredere publikum i kulturarv. SINTEF vil bidra med utvikling av sosiale applikasjoner som støtter fortelling. SINTEF vil også gjennomføre pilotforsøk. Les mer om TAG CLOUD i vår tidligere innlegg. […]

 2. Med kultur i lomma på forskningstorget i Trondheim | kulturognaturreise.no - 26. september 2014

  […] Dette innlegget er opprinnelig skrevet for bloggen til faggruppen ”Sosial Inkludering Teknologi” på SINTEF. Forskningsdagene er en årlig nasjonal festival der forskningsinstitusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. EU prosjektet TAG CLOUD, som er relatert til kulturformidling, hadde en stand på Forskningstorget i Trondheim fredag 19. og lørdag 20. september. Mens skolene var invitert på fredag (4.-7. trinn før lunsj og 8.-10. trinn etter lunsj), var torget åpent for alle på lørdag. På Forskningstorget presenterte vi den mobile og sosiale appen ”stedr” som gir brukere mulighet til å finne fortellinger om kulturminner og dele nye fortellinger med andre. Besøkende ble invitert til å melde seg som testbruker for ”stedr” og andre apper som utvikles i TAG CLOUD. Vi gjennomførte kultur-quizen ”Hva vet du om byen din?”. Dette var et ledd i arbeidet med å integrere støtte for quiz i selve appen. Forskningstorget ga oss også mulighet til å kartlegge publikums digitale og kulturelle vaner. Vår stand ble godt besøkt av nysgjerrige barn, eldre og familier. Vi ser at kulturminner og historier om egen by engasjerer. Les mer om vår deltakelse på forskningstorget på Gemini.no. TAG CLOUD er et EU/FP7 IST prosjekt som tar sikte på å engasjere et bredere publikum i kulturarv. SINTEF vil bidra med utvikling av sosiale applikasjoner som støtter fortelling. SINTEF vil også gjennomføre pilotforsøk. Les mer om TAG CLOUD i vår tidligere innlegg. […]

 3. Digitalt fortalt: Hva nå? | kulturognaturreise.no - 24. juni 2014

  […] med venner som er aktive innen kulturfeltet. Dog er det kun i 2013 gjennom mitt arbeid i TAG CLOUD, et IKT prosjekt relatert til kulturarv, at jeg ble kjent med Digitalt […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s