Hvordan ta i bruk Kultur- og naturreise?

En gruppe mennesker står ved Viewpoint Snøhetta og ser utover fjellheimen i stråelende solskinn. De holder opp en mobiltelefon og lærer om landskapet rundt seg

Kultur og Naturdata i naturen på Dovre

Hvordan kan pilegrimsledene, museer, arkiv foreninger, kommunen/fylket/regionens satsning på mobile vandreruter, med flere gjøre nytte av Kultur- og naturreise?

Dette innlegget er skrevet som en oppfølging av oppstartsamling for arbeidet med digitalt innhold langs Gudbrandsdalsleden. Det er en hovedsatsning i Kultur- og naturreise i 2014-15 hvor vi samarbeider med Nasjonalt Pilegrimssenter. Innlegget bygger også på Marit Kjeksrud Amundsens artikkel KNappen i Museumsnytt 4/2013. Målet med innlegget er å vise mulighetene som ligger i å ta i bruk tjenestene til Kultur- og naturreise.

Kultur- og naturreise er et tverrfaglig innovasjonsprosjekt med Kartverket, Kulturrådet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Riksarkivet som partnere.  Prosjektet er et nasjonalt løft for å øke tilgangen til offentlig informasjon og lokal  kunnskap om kultur og natur. Med en smarttelefon i hånden skal alle få tilgang til aktuell fakta og fortellinger på stedet der de er.
Vi har en nasjonal infrastruktur for lagring og uttrekk av data. Og vi har en stedsbasert kultur- og naturreise-app, KNAppen. Begge er åpne tjenester.


Nettverksbygging og kompetanseheving

Kultur- og naturreise driver utstrakt nettverksbygging lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt – på tvers av fag- og sektorgrenser.

Workshopene i våre pilotområder (Telemark, Akerselva og Gudbrandsdalsleden), åpne fagdager om temaer innen teknologi, åpne data og formidling, #hack4no og innlegg på seminarer og konferanser og bred møtevirksomhet i tillegg formidling via bloggen og sosiale medier er viktige utadrettede måter å drive kompetansebygging på.

Tirsdag 14. oktober inviterer vi til et seminar for prosjekter og satsninger innen mobil formidling av kultur- og natur. Arrangementet blir i Oslo. Nærmere informasjon om program og påmelding kommer.

Berit Fiksdals innlegg på oppstartsmøtet omhandler tema i stor grad og er også formidlet på Kultur- og naturreises blogg.

Nærbilde av et nettbrett med kart og en hånd som trykker

Finn informasjonen du ønsker deg mens du er ute og nyter naturen.

Teknologisk infrastruktur

Fordelen med den teknologiske infrastrukten er at du kan putte innholdet ditt i f.eks Digitalt fortalt eller Kulturminnne søk og få det hentet ut igjen via Norvegiana. På toppen av Norvegiana kan du bygge en egen formidlingsløsning eller du kan ta i bruk KNappen. Den teknologiske infrastrukturen består av:

  • Norvegiana, som er en datamodell, en database (datalager) og en nettjeneste.
  • Prosjekteiernes databaser i tillegg til Universitetsmuseenes arkeologiske samlinger (MUSIT), Wikipedia og Artsdatabanken
  • KNappen

Norvegiana

Målet med Norvegiana er å gjøre kultur- og naturinformasjon lettere tilgjengelig. Norvegiana er en åpen tjeneste slik at hvem som helst kan ta den i bruk for å utvikle egne formidlingstjenester ut fra innholdet. Per i dag blir det hentet innhold til Rallarvegenappen, GeoKulTur-appen, KNappen og Europeana http://kulturradet.no/europeana . I tillegg bruker noen regionale kulturnett dette innholdet. Les mer om Norvegiana her.

Databasene

Kultur- og naturreise arbeider med å åpne opp partnernes databaser slik informasjonen kan gjøres tilgjengelig for mobile løsninger som KNappen og tjenester som utvikles av partnerne selv og tredjepartsaktører. En hovdoppgave er å bearbeide dataene (f.eks. i Kulturminnesøk) for å heve kvaliteten og sikre at den kan egne seg til annet bruk enn kun forvaltning. Og et tredje punkt er at informasjonen kartfestes. Her kan blant annet nevnes at folketellingen for 1910 er kartfestet av Riksarkivet i regi av prosjektet. Vi har også hatt kartfestingsworkshoper for materiale i Digitalt Museum.

Det er et hovedprinsipp at nytt innhold skal legges inn i eksisterende baser. Med andre ord er ingen nye baser etablert.

Informasjonen som ikke hører hjemme i fagdatabasene legges inn i Digitalt fortalt. Digitalt fortalt er både en interaktiv formidlingstjeneste for digitale fortellinger i hele landet og en nasjonal database for disse fortellingene. Et viktig prinsipp for Digitalt fortalt er at både institusjoner, organisasjoner og privatpersoner kan legge inn fortellinger. Og dette er da informasjon som er utformet med tanke på formidling.

Vi arbeider også med å utvide antall artikler i Wikipedia og forbedre artikler der. Vi ser også på mulighetene for å hente inn informasjon fra Store norske Leksikon og Lokalhistorisk wiki.

Vi vil også understreke at selv om Kultur- og naturreises tidshorisont er ut 2015 så vil den nasjonale infrastrukturen med baser som Kulturminnesøk, Digitalt Museum og Digitalt fortalt samt tjenesten Norvegiana eksistere videre. Det er Riksarkivet og Kulturrådet som forvalter dem.

Formidlingsløsninger

SKjermdumper av KNAppenKNappen – synliggjør det usynlige

KNappen skal vise deg hva som skjuler seg i landskapet der du er: bak bygninger, fjellformasjoner, skulpturer etc? Er du opptatt av fugler, arkeologiske funn, historiske bilder eller gode historier er dette appen for deg. Vi ønsker å gi brukerne mulighet til å få opp informasjon om stedet de befinner seg på sin mobil. Hovedinngangen er kartet, men man kan også gå inn via lister, kategorier og kameravisning eller du kan søke etter det du er spesielt interessert i. Hva du får opp er avhengig av hva som er lagt inn i databasene og om det er kartfestet. Her trekker vi ut informasjon fra partnernes baser samt fra MUSIT, Wikipedia og Artsdatabanken.

 

Et særtrekk ved KNappen er omfanget av og mangfoldet på innholdet. Det er en stor styrke å kunne presentere så mye data samtidig fører det til utfordringer for brukeren å finne frem i materialet. Vi ønsker å jobbe videre med videreutvikle rutefunksjonaliteten slik at den blir en brukervennlig tjeneste som ulike institusjoner og organisasjoner kan ta i bruk. Her er den enkelte institusjon/organisasjon eller gruppering av som vil ha en redaktørrolle – og kan samle egne informasjonspunkter samt bruke fritt av alle andre data som ligger inne i KNappen. Løpet for hvordan dette blir legges i disse dager.

Når det gjelder Gudbrandsdalsleden så er det aktuelt å lage én rute som er den nasjonale pilegrimsledsruten redigert av nettverket av pilegrimssentra. Og det kan lages mer regionale ruter for utvalgte deler av strekningene. Det er rom for tematiske ruter etc.

Det er er mulig å teste KNappen selvom den er under utvikling. Vi tar forbehold om feil, men hvis du har lyst til å ta en kikk kan du lese mer om KNappen og få tilgang her.

Andre formidlingsløsninger

Vi er inne i en tid hvor det utvikles mange forskjellige løsninger knyttet til sted, tema, tjeneste. Eksempelvis ble Rallarvegen nevnt og Litterær Prøysenvandring, i regi av Hedmark fylkesbibliotek. Begge disse benytter Digitalt fortalt som hjem for sine fortellinger. Informasjonen trekkes ut både til den tematiske appen via et API, men inngår også i KNappen.  I tillegg er innholdet lett tilgjengelig for publikum som bruker nettet. Fortellinger fra Digitalt fortalt skal også kunne trekkes ut og vises på din institusjon/organisasjons hjemmeside. Denne løsningen foreligger snart.

Mangfold av mobilapplikasjoner er nok kommet for å bli, men ved å lagre innholdet i den nasjonale infrastrukturen åpnes mulighetene for flere bruksområder. Her kan blant annet nevnes at det er dialog mellom Europeana og Google om å bruke innhold fra Europeana (det vil også si fra Norvegiana) inn i deres app Google Field Trip.

Og avgjørende for publikums bruk blir innholdet i de ulike løsningene og markedsføringen av dem.


Avisutklipp fra lokalavis med tittelen: "lokale historier fortalt digitalt. PÅ bildet ser man en kursholder hjelpe til en deltaker
Innholdsproduksjon

Dere sitter på et vell av kunnskap og kilder. Å ta utgangspunkt i andre pågående satsninger som har relevans for denne dugnaden for digitalt innhold eller materiale som er lett å bearbeide, kan være et godt utgangspunkt. Det kan være nettutstillinger, hefter, årbøker etc.

Fra Kultur- og naturreises ståsted er vi interessert i naturinnhold (landskap, planter, dyr, fugler), historiske begivenheter, arkitektur, kunst, litteratur, musikk, tradisjoner/ritualer mm., samt innhold om kulturminner.  Med tanke på den den offisielle Pilegrimsruten så blir det en oppgave for nettverket av pilegrimssentra å diskutere eventuelle satsningsområder.

 

Formidlingsform

I Digitalt fortalt er enkleste form foto (ett eller flere) og kort tekst. Litt mer avansert er det å legge til et lydspor og det mest avansert er video (kan være i form av lydspor billedlagt av ulike foto).

Espen Rusten og Hans-Jacob Dahl viste begge eksempler . på digitale fortellinger de har vært med å lage på oppstartsmøtet. Alle de 20 filmene fra Dovre, som ble laget i samarbeid med Jazzmontør, finner dere på bloggen, på Digitalt fortalt, og YouTube.

 

For rene leksikalske tekster bør Wikipedia brukes og for registering av fysiske kulturminner skal Kulturminnesøk benyttes.

For dere som ikke har erfaring med Digitalt fortalt så anbefales en liten rundreise og søk dere frem på tema, sted, forfatter. Viser også til eksemplene i presentasjonen fra samlingen.
Følgende fortellinger er tagget med KNreise. 

Vi håper du ser nytten av å være med på det kollektive løftet med å få frem mangfoldet av natur- og kulturinformsjon landet rundt slik at de gående langs Akersela, fugletitterne på Dovre, pilegrimmene på vandring i Gudbrandsdalen og alle andre kan oppleve deres kunnskap når de er ute på stedet eller om man sitter hjemme i sin egen stue. Om dette er i KNappen, en mer tematisert app eller i Google Field Trip.

 

Kategorier: App, Digital fortalt, Informasjon, Kulturminnesøk, Pilegrimsleden, Pilgrimer

Forfatter:sidselhindalj

.

Abonner

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Trackbacks/Pingbacks

  1. KNappen – kun en demo – ikke en ferdig app | KNreise - 23. juni 2015

    […] og naturreise driver utstrakt nettverksbygging lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt – på tvers av fag- og […]

  2. KNappen – kun en demo – ikke en ferdig app | kulturognaturreise.no - 5. januar 2015

    […] og naturreise driver utstrakt nettverksbygging lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt – på tvers av fag- og […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s