Gratulerer til partner Miljødirektoratet for Fyrlyktprisen 2013

Miljødirektoratet vant for deres IKT-baserte tjenester, slik de framstår på nettsidene deres.

Arild Jansen, ledet av juryen: John Krogstie, (leder av Offentlig sektors dataforum), Ingvil Hovig (UD) og John Wahlstrøm (Bærum kommune)

Juryens begrunnelse:

Miljødirektoratet (tidligere Direktorate for naturforvaltning, DN, og Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif) er nominert for sitt langsiktige arbeid med å samle, tilrettelegge, dokumentere og tilgjengeliggjøre data/kunnskap om naturressurser, miljø og klima mm. De to direktoratene har i de siste årene gjort et betydelig digitalt løft og har etablert flere løsninger som effektiviserer saksbehandlingen for seg selv og andre etater. Det er utviklet en rekke tjenester som gjør data tilgjengelig for innbyggerne og som gjør det mulig for folk å registrere verdifulle data om for eksempel arter. I tillegg til å samle inn og forvalte data i egen regi, samarbeider Miljødirektoratet med en rekke andre offentlige virksomheter om forvaltning og tilgjengeliggering av ressurs- og miljødata, blant annet gjennom, naturbase.no, miljostatus.no, Havmiljø.no, rovbase.no og Artsdatabankens løsning Artskart med flere.

Det er mulig med gjenbruk av data på tvers i forvaltningen, og at dataene er åpne og fritt tilgjengelig for innbyggere, organisasjoner og næringslivet. Det er utviklet tjenester som er tilpasset ulike målgrupper og formål. Miljødirektoratet har registrert data på data.norge.no og lagt NLOD (norsk lisens for offentlige data) på de fleste datasett og utarbeidet oversikt over alle tilgjengelige data og tjenester i kartkatalog.miljodirektoratet.no.

I tillegg er Miljødirektoratet svært synlige gjennom sin aktive bruk av ulike sosiale medier

Dette er viktige bidrag i arbeidet for å møte utfordringene knyttet til klimaendringer, tap av biologisk mangfold og økende forurensning gjennom tilrettelegging og formidling av kunnskap.

Fyrlyktprisen

Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris for fremme av utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen, samt synliggjøring og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”. Fyrlyktprisen skal kunne tildeles for utvikling av et system, standard (eks. generell kravspesifikasjon) eller for en spesiell eller god anvendelse av et system.

Kriterier for rangering skal være

Gjenbruksverdi for andre virksomheter, og
Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensiale
Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
Nyskapende løsninger, f eks gjennom gjenbruk av data
Samhandling
Der hvor flere forslag vurderes tilnærmet likt, skal prosjektets støtte for aktuelle politikkområder kunne tillegges vekt (eks. brukerorientering)

20131030-221007.jpg

Reklamer

Kategorier: Miljødirektoratet

Forfatter:Marit Kjeksrud Amundsen

Seniorrådgiverer i "Kultur- og naturreise"

Abonner

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s