Datakilder og Norvegiana API

Kultur- og naturreise opererer med en nasjonal infrastruktur på dataflyt. Prosjektet har som fokus å ikke bygge opp noen egne løsninger, men ta i bruk eksisterende løsninger. Vi jobber mot webservicen Norvegiana i våre løsninger, men henter også data fra andre steder.

Datakilder i prosjektet

Digitalt fortalt

Digitalt fortalt ble lansert 3. februar 2009 som (daværende) ABM-utviklings satsning i Kulturminneåret 2009. Digitalt fortalt inneholder personlige fortellinger knyttet til kulturminner.

http://www.digitaltfortalt.no/

Naturbase

Miljødirektoratet registrerer data om natur og friluftsliv i fagsystemet Naturbase. Dataene er samlet inn av kommunene, fylkesmennene, Sysselmannen på Svalbard, sektormyndigheter, Norsk Polarinstitutt (NP) og Miljødirektoratet.

http://www.dirnat.no/kart/naturbase/

Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Artsdatabanken er administrativt knyttet til Vitenskapsmuseet ved NTNU. Her skal det gis oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper.

www.artsdatabanken.no

Topografiske kartdata

Kartverket tilbyr et stort spekter av geografiske data til allmennheten og offentlig virksomhet. Kartverket utvikler geografisk informasjon som inngår i en rekke produkter. Flere av produktene er utviklet i samarbeid med kommuner og andre offentlige etater.

http://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=12087

Sentralt stedsnavnregister

Stedsnavn er viktig kulturhistorisk kildeinformasjon. Stedsnavn kan også med hell brukes som koblingsdata sammen med annen informasjon for kartbruk, for navigasjonssystemer, til forskning eller som grunnlag for privat slektshistorie.

http://statkart.no/Kart/Kartdata/Stedsnavndata/

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er Riksantikvarens oversikt over kulturminner i Norge. Kulturminnesøk viser informasjon om kulturminner registrert i Askeladden, og har i tillegg informasjon fra flere andre kilder. Brukere kan registrere egne kulturminner og laste opp bilder.

http://www.kulturminnesok.no/

Digitalt Museum

Digitalt Museum inneholder museenes kataloger. Målet med Digitalt Museum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Alle objekter og tilhørende informasjon som er publisert på Digitalt Museum er, i de fleste tilfeller, hentet fra samlingsforvaltningssystemet Primus. Deler av samlingene er publisert fra andre system.

http://www.digitaltmuseum.no/

Digitalarkivet

Digitalarkivet (fra Arkivverket) presenterer dokumenter fra arkivene (kildemateriale) i digital form.
Digitalarkivet omfatter databaser/tabeller, fulltekst-avskrifter, bilder og lyd.

Aktuelle data fra Digitalarkivet omfatter i første rekke Folketellingen 1910, med oversikter over bosatte, familier, yrker etc.

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/

Industrimuseum

Industrimuseum.no er en inngang til norske museumsressurser som omhandler industrihistorie. Samtidig inneholder den stoff om norsk industrihistorie, bransjer, bedrifter, personer og industriområder som i dag kanskje er preget av helt annen virksomhet enn industri. Norske museer og frivillige bidragsytere er i gang med å fylle på med innhold, og mer vil komme etter hvert.

http://www.industrimuseum.no/

Wikipedia

Wikipedia er en encyklopedi på mer enn 270 språk, som skrives av frivillige bidragsytere fra hele verden. Startet opp i 2001 og det arbeides nå på mer enn 22 millioner artikler, hvorav ca. 360 000 i den norske utgaven på bokmål og over 91 000 artikler på den nynorske versjonen.

http://no.wikipedia.org/wiki/Portal:Forside

Universitetsmuseenes arkeologiske samlinger

Databasen utvikles av MUSIT- universitetsmuseenes felles IT-organisasjon. Formålet til MUSIT er å vedlikeholde og videreutvikle universitetsmuseenes felles databaser og databasesystemer, og å gi forskjellige brukergrupper tilgang til museenes digitaliserte samlinger. MUSIT forvalter samlinger innenfor en rekke fagfelt, bl.a. arkeologi, botanikk, etnografi, numismatikk, zoologi og topografiske arkiv.

http://www.unimus.no/foto/

http://www.unimus.no/arkeologi/

Arkivportalen

Arkivportalen er arkivsektorens nasjonale søketjeneste på tvers av forskjellige kataloger til ulike arkivinstitusjoner. I Arkivportalen finnes informasjon om hvilke arkiver og dokumenter som befinner seg i ulike arkiver i Norge.

http://www.arkivportalen.no

Norvegiana

Norvegiana er en datamodell, en database (datalager) og en webservice med formål å gjøre kulturarvsinformasjon lettere tilgjengelig. Norvegiana er en teknisk infrastruktur som aggregerer data fra ulike databaser og informasjonskilder og tilgjengeliggjør dataene for andre brukere, bl.a. for å bygge applikasjoner via et åpent API.

APIet leverer data om enkeltobjekter i xml, json eller kml-format. En stor andel (særlig foto fra DigitaltMuseum) er stedfestet med koordinater (geografiske, desimalgrader,; og UTM 33). APIet er åpent, og det kreves ingen nøkkel. APIet (ink. dokumentasjonen) er foreløpig noe uferdig, og vi mottar gjerne kommentarer og forslag til forbedringer.

Følgende datakilder er tilgjengelige i Norvegiana (per jan. 2013):

DigitaltMuseum – historiske fotografier, gjenstander, kunst (1,1 mill objekter)
Digitalt fortalt – digitale fortellinger (1.975 fortellinger)
Arkivportalen – arkivkataloger fra statlige, kommunale og private arkiver (3,0 mill dokumenter)
Foto SF – Fylkesfoto Sogn og Fjordane (60.000 foto)
Foto MR – Fylkesfotoarkivet Møre og Romsdal (140.000 foto)
Stadnamn SF – stedsnavn Sogn og Fjordane (175.000 stedsnavn)
Stadnamn MR – stedsnavn Møre og Romsdal (samme database som Stadnamn Sogn og Fjordane; 130.000 stedsnavn)
Kildenett – Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag (1.500 artikler)
Musikkarkiv, tradisjons-musikk Sogn og Fjordane (14.000 innførsler)
Kulturhistorisk leksikon Sogn og Fjordane (1.800 artikler)
Norvegiana og de enkelte datasettene er beskrevet i notatet “Norvegiana og KNreise – datamodell, innhold og databaser, API”.

Lenke til datasett:
Norvegiana API
Norvegiana API – dokumentasjon
Lisens:
Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge (CC BY 3.0)

Kategorier: API, Arkivportalen, Åpne data, Database, Databaser KNreise, Digital fortalt, DigitaltMuseum, Kulturminnesøk, Sentralt stedsnavnregister

Forfatter:Lars Rogstad

Riksantikvaren

Abonner

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Hvordan ta i bruk Kultur- og naturreise? | kulturognaturreise.no - 9. mai 2014

  […] Målet med Norvegiana er å gjøre kultur- og naturinformasjon lettere tilgjengelig. Norvegiana er en åpen tjeneste slik at hvem som helst kan ta den i bruk for å utvikle egne formidlingstjenester ut fra innholdet. Per i dag blir det hentet innhold til Rallarvegenappen, GeoKulTur-appen, KNappen og Europeana http://kulturradet.no/europeana . I tillegg bruker noen regionale kulturnett dette innholdet. Les mer om Norvegiana her. […]

 2. Kultur- og naturreise trenger din hjelp! | kulturognaturreise.no - 2. mai 2013

  […] Datakilder […]

 3. KNappen er under utvikling! | kulturognaturreise.no - 30. april 2013

  […] Datakilder […]

 4. Den digitale trekanten | kulturognaturreise.no - 24. april 2013

  […] Datakilder […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s