Deltakerliste til «Morgendagen er mobil»

Alv Hågård Gustavsen Oslo kommune, Kulturetaten kulturetaten.oslo.kommune.no
Anders Olsson Norsk kulturråd / Kultur- og naturreise kulturrad.no
Ann Berith Hulthin Norsk Forening for Fartøyvern norsk-faroyvern.no
Anne Kjendsheim Drangedal historielag www.drangedal.org
Arne B. Langleite Preus museum/Nettverket for kulturhistorisk fotografi preusmuseum.no
Arul Narendran Kulturhistorisk museum, UiO khm.uio.no
Arvid Lillethun Kartverket / Kultur- og naturreise kartverket.no
Beate Martinsen Telemuseet telemuseet.no
Berit Fiksdahl Dovre kommune / Kultur- og naturreise kulturognaturreise.no
Birger Nesholen Norsk Skogfinsk Museum skogfinskmuseum.no
Bjørg Eva Aasen Jernbaneverket norsk-jernbanemuseum.no
Bjørn Olav Tveit Norsk kulturråd / Kultur- og naturreise kulturrad.no
Brit Hauge MUSIT – Universitetsmuseenes IT-organisasjon musit.uio.no
Britt Sande Buskerud fylkeskommune bfk.no
Camilla Storrønning Norsk Skogfinsk Museum skogfinskmuseum.no
Camilla Erenius Perspektivet Museum perspektivet.no
Cecilie Weinholdt Fylkesbiblioteket i Akershus akershus.fylkesbibliotek.no
Christer Sandum Geoinsight / Lommekjent lommekjent.no
Christopher Wiedswang Appelsin Kommunikasjon AS
Dag Raaberg Norsk Skogfinsk Museum skogfinskmuseum.no
Dag Andreassen Norsk Teknisk Museum tekniskmuseum.no
Dag Erlend Lohne Mohn Buskerud fylkesbibliotek buskerud.fylkesbibl.no
Edith Isdal InterMedia Lab, UiO uv.uio.no/intermedia
Eli Lundquist Riksantikvaren / Kultur- og naturreise ra.no
Elin Reed Thomsen Norsk kulturråd kulturrad.no
Elisabeth Høvås Norsk Fyrhistorisk Forening
Elisabeth Heyerdahl Refsum Heyerdahl Refsum As hip.no
Elise Haavik Oslo kommune, Kulturetaten kulturetaten.oslo.kommune.no
Ellen Stokland Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS) fellesradet-fks.no
Ellen Elster Martol Riksarkivet arkivverket.no
Ellen M. Fodstad Henie Onstad Kunstsenter hok.no
Erling Haraldset Norsk kulturråd kulturrad.no
Eystein Emberland Amaze AS
Gro Ellefsen Telemuseet telemuseet.no
Gro Agnethe Stokke Tromsø kommune tromso.kommune.no
Gro-Anita Mortensen Sør-Trøndelag fylkeskommune, eTrøndelag etrondelag.wordpress.com
Gunhild Reiby Lillehammer museum maihaguen.no
Gunn Mona Ekornes Østfoldmuseene ostfoldmuseene.no
Gunnar Urtegaard Norsk kulturråd / Kultur- og naturreise kulturrad.no
Guri Skuggen Vigeland-museet vigeland.museum.no
Hanne S. Ø. Butvillo Berger museum, Vestfoldmuseene IKS bergermuseum.wordpress.com
Hanne Sine Andresen Hamar bibliotek www.hamar.folkebibl.no
Hedda Lombardo Norsk Forening for Fartøyvern norsk-faroyvern.no
Hege Børrud Huseby Lutter øre – auditiv formidling museumsandmedia.blogspot.com
Heidi Meen Johansen Vestfoldarkivet vestfoldarkivet.no
Heidi Thôni Sletten Norges kulturvernforbund kulturvern.no
Hilde Pedersen Bø kommune/Kultur- og naturreise bo.kommune.no
Hilde C. Solheim Virke virke.no
Hildegunn Bjørgen Norsk kulturråd kulturrad.no
Håvard Sataøen Kartverket / Kultur- og naturreise kartverket.no
Ingrid Lundvall Hedmark fylkeskommune www.hedemark.org
Irene Eikefjord Universitetet i Bergen uib.no
Jan Petter Nielsen SoftCraft AS www.softcraft.no
Joel Boaz Riksantikvaren ra.no
John Douglas Norsk Maritimt Museum marmuseum.no
John McNicol Universitetet i Oslo, IAKH avd historie hf.uio.no/iakh
Jørund Høie Skaug Senter for IKT i utdanningen iktsenteret.no
Kim Talleråd Høgskolen i Oslo og Akershus hioa.no
Kjartan Nilsen Koro koro.no
Kristin Bolgård Norsk kulturråd kulturrad.no
Kristin Prestvold Sør-Trøndelag fylkeskommune kulmin.no
Kristin Kreul Universitetet for miljø- og biovitenskap umb.no
Lars Rogstad Kultur- og naturreise / Norsk kulturråd kulturognaturreise.no
Lene Buskoven Riksantikvaren ra.no
Lewi Nordby KulturIT kulturit.no
Lily Vikki Oslo kommune, Kulturetaten, Kunst i Oslo kulturetaten.oslo.kommune.no
Lin Stafne-Pfisterer Munch-museet munch.museum.no
Line Fallan Sørensen Norsk kulturråd kulturrad.no
Liv Gulbrandsen Leser søker bok lesersokerbok.no
Magnus Voje Direktorat for naturforvaltning / Kultur- og naturreise dirnat.no
Mari Johansen Norsk kulturråd kulturrad.no
Marianne Wiig Lokalhistorisk institutt lokalhistorie.no
Marit Kjeksrud Amundsen Kultur- og naturreise / Norsk kulturråd kulturognaturreise.no
Marit Ødegaard Hagen BIRKA – nasjonalt senter for kunst og håndverk birka.no
Marius Kjørmo Hordaland fylkeskommune www.hfk.no
Marthe Glad Lokalhistorisk institutt lokalhistorie.no
Nirmalan Selvarajah Norsk kulturråd kulturrad.no
Ole Smørdal InterMedia Lab, UiO uv.uio.no/intermedia
Oskar Seljeskog Oslo Museum oslomuseum.no
Per Rygvold Hilmarfestivalen.no hilmarfestivalen.no
Pål Ødegård Kulmin kulmin.no
Reidar Gjersvik Norsk kulturråd kulturrad.no
Runar Eggen Helsebiblioteket helsebiblioteket.no
Sidsel Hindal Kultur- og naturreise / Norsk kulturråd kulturognaturreise.no
Sindre Flø Bø kommune / Kultur- og naturreise kulturognaturreise.no
Stine Ellingsberg Telemark museum telemarkmuseum.no
Stein Slyngstad Norsk kulturråd kulturrad.no
Susanne Koch Senter for IKT i utdanningen iktsenteret.no
Susanne H.G. Poulsson Handelshøyskolen BI bi.no
Svein-Arne Selvik Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket uib.no/ub
Sverre Høst Norsk Telemuseum telemuseum.no
Synne Corell Norgeshistorie på nett, UiO http://www.hf.uio.no/iakh
Thuy Gia Nguyen Kumicode DA kumiko.no
Tom Meier Geoinsight / Lommekjent lommekjent.no
Tom Klev Nasjonalmuseet nasjonalmuseet.no
Tone Birkeland
Tone Cecilie Karlgård Kulturhistorisk museum, UiO khm.uio.no
Torfinn Sørensen Direktoratet for naturforvaltning / Kultur- og naturreise dirnat.no
Trine Otte Bak Nielsen Vigeland-museet vigeland.museum.no
Trond Ola Ulvolden Kartverket / Kultur- og naturreise kartverket.no
Unn Bjørge Norsk kulturråd kulturrad.no
Victoria Kristoffersen Universitetet for miljø- og biovitenskap umb.no
Øystein Lie Porsgrunn kommune porsgrunn.kommune.no
Øyvind Åge Berg Audioguide AS audioguide.no
Åke Refsdal Moe Teknologirådet teknologiradet.no
Åse A. Lange Riksarkivet arkivverket.no
Åse V. Festervoll Norsk kulturforum noku.no
Åshild Hus Forsand Kommune forsand.kommune.no

Institusjoner som deltar på “Morgendagen er mobil”

Amaze AS Eystein Emberland
Appelsin Kommunikasjon AS Christopher Wiedswang
Audioguide AS Øyvind Åge Berg
BIRKA – nasjonalt senter for kunst og håndverk Marit Ødegaard Hagen
Buskerud fylkesbibliotek Dag Erlend Lohne Mohn
Buskerud fylkeskommune Britt Sande
Bø kommune / Kultur- og naturreise Hilde Pedersen
Bø kommune / Kultur- og naturreise Sindre Flø
Direktorat for naturforvaltning / Kultur- og naturreise Magnus Voje
Direktoratet for naturforvaltning / Kultur- og naturreise Torfinn Sørensen
Dovre kommune / Kultur- og naturreise Berit Fiksdahl
Drangedal historielag Anne Kjendsheim
Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS) Ellen Stokland
Forsand Kommune Åshild Hus
Fylkesbiblioteket i Akershus Cecilie Weinholdt
Geoinsight / Lommekjent Christer Sandum
Geoinsight / Lommekjent Tom Meier
Hamar bibliotek Hanne Sine Andresen
Handelshøyskolen BI Susanne H.G. Poulsson
Hedmark fylkeskommune Ingrid Lundvall
Helsebiblioteket Runar Eggen
Henie Onstad Kunstsenter Ellen M. Fodstad
Heyerdahl Refsum As Elisabeth Heyerdahl Refsum
Hilmarfestivalen.no Per Rygvold
Hordaland fylkeskommune Marius Kjørmo
Høgskolen i Oslo og Akershus Kim Talleråd
InterMedia Lab, UiO Edith Isdal
InterMedia Lab, UiO Ole Smørdal
Jernbaneverket Bjørg Eva Aasen
Kartverket / Kultur- og naturreise Arvid Lillethun
Kartverket / Kultur- og naturreise Håvard Sataøen
Kartverket / Kultur- og naturreise Trond Ola Ulvolden
Koro Kjartan Nilsen
Kulmin Pål Ødegård
Kultur- og naturreise / Norsk kulturråd Lars Rogstad
Kultur- og naturreise / Norsk kulturråd Marit Kjeksrud Amundsen
Kultur- og naturreise / Norsk kulturråd Sidsel Hindal
Kulturhistorisk museum, UiO Arul Narendran
Kulturhistorisk museum, UiO Tone Cecilie Karlgård
KulturIT Lewi Nordby
Kumicode DA Thuy Gia Nguyen
Leser søker bok Liv Gulbrandsen
Lillehammer museum Gunhild Reiby
Lokalhistorisk institutt Marianne Wiig
Lokalhistorisk institutt Marthe Glad
Lutter øre – auditiv formidling Hege Børrud Huseby
Munch-museet Lin Stafne-Pfisterer
MUSIT – Universitetsmuseenes IT-organisasjon Brit Hauge
Nasjonalmuseet Tom Klev
Norges kulturvernforbund Heidi Thôni Sletten
Norgeshistorie på nett, UiO Synne Corell
Norsk Forening for Fartøyvern Ann Berith Hulthin
Norsk Forening for Fartøyvern Hedda Lombardo
Norsk Fyrhistorisk Forening Elisabeth Høvås
Norsk kulturforum Åse V. Festervoll
Norsk kulturråd Elin Reed Thomsen
Norsk kulturråd Erling Haraldset
Norsk kulturråd Hildegunn Bjørgen
Norsk kulturråd Kristin Bolgård
Norsk kulturråd Line Fallan Sørensen
Norsk kulturråd Mari Johansen
Norsk kulturråd Nirmalan Selvarajah
Norsk kulturråd Reidar Gjersvik
Norsk kulturråd Stein Slyngstad
Norsk kulturråd Unn Bjørge
Norsk kulturråd / Kultur- og naturreise Anders Olsson
Norsk kulturråd / Kultur- og naturreise Bjørn Olav Tveit
Norsk kulturråd / Kultur- og naturreise Gunnar Urtegaard
Norsk Maritimt Museum John Douglas
Norsk Skogfinsk Museum Birger Nesholen
Norsk Skogfinsk Museum Camilla Storrønning
Norsk Skogfinsk Museum Dag Raaberg
Norsk Teknisk Museum Dag Andreassen
Norsk Telemuseum Sverre Høst
Oslo kommune, Kulturetaten Alv Hågård Gustavsen
Oslo kommune, Kulturetaten Elise Haavik
Oslo kommune, Kulturetaten, Kunst i Oslo Lily Vikki
Oslo Museum Oskar Seljeskog
Perspektivet Museum Camilla Erenius
Porsgrunn kommune Øystein Lie
Preus museum/Nettverket for kulturhistorisk fotografi Arne B. Langleite
Riksantikvaren Joel Boaz
Riksantikvaren Lene Buskoven
Riksantikvaren / Kultur- og naturreise Eli Lundquist
Riksarkivet Ellen Elster Martol
Riksarkivet Åse A. Lange
Senter for IKT i utdanningen Jørund Høie Skaug
Senter for IKT i utdanningen Susanne Koch
SoftCraft AS Jan Petter Nielsen
Sør-Trøndelag fylkeskommune Kristin Prestvold
Sør-Trøndelag fylkeskommune, eTrøndelag Gro-Anita Mortensen
Teknologirådet Åke Refsdal Moe
Telemark museum Stine Ellingsberg
Telemuseet Beate Martinsen
Telemuseet Gro Ellefsen
Tromsø kommune Gro Agnethe Stokke
Universitetet for miljø- og biovitenskap Kristin Kreul
Universitetet for miljø- og biovitenskap Victoria Kristoffersen
Universitetet i Bergen Irene Eikefjord
Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket Svein-Arne Selvik
Universitetet i Oslo, IAKH avd historie John McNicol
Vestfoldmuseene IKS – Berger museum Hanne S. Ø. Butvillo
Vestfoldmuseene IKS -Vestfoldarkivet Heidi Meen Johansen
Vigeland-museet Guri Skuggen
Vigeland-museet Trine Otte Bak Nielsen
Virke Hilde C. Solheim
Østfoldmuseene Gunn Mona Ekornes
Tone Birkeland
Reklamer

Stikkord:

Kategorier: Morgendagen er mobil

Forfatter:Marit Kjeksrud Amundsen

Seniorrådgiverer i "Kultur- og naturreise"

Abonner

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Hvor mobil er morgendagen? | kulturognaturreise.no - 4. juni 2012

    […] naturreiseprosjektet arrangerte mandag 21. mai fagdagen Morgendagen er mobil. Fagdagen samlet over 100 deltakere og et bredt panel av innledere, som representerte et vidt spekter av institusjoner og […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s